Riskanalys

Med en riskanalys får ni en förståelse för vad ni som företag i stort behöver tänka på för att säkra och täcka upp varenda potentiell ingång för intrång i IT-miljön, medan den som attackerar endast behöver hitta en väg in. Detta är inte okomplicerat, men det är här OJCO Secure IT kommer in i bilden för att bland annat underhålla, sanera, och uppdatera, så att er IT-miljö ska motstå potentiella hot på bästa sätt.

Hur går en riskanalys till?

Med noggranna utvärderingar av er IT-miljö identifierar vi sårbarheter och eventuella hot mot verksamheten. Vi presenterar en detaljerad rapport över upptäckta risker, händelser, samt eventuella förbättringar, för att därefter tillsammans ta fram skräddarsydda säkerhetsåtgärder för att skydda er verksamhet. Med en omfattande riskanalys, Security Checkup från OJCO Secure IT får ni inte bara tryggheten ni förtjänar, utan även en opartisk överblick av hur IT-säkerhetsläget ser ut i er verksamhet.

Riskanalys - OJCO Secure IT

OJCO Secure ITs primära metoder för riskanalys:

Riskanalys för Microsoft 365

För att säkerställa att er befintliga Microsoft 365-miljö ligger i linje med Microsofts säkerhetsrekommendationer, utför vi en omfattande granskning av dess uppsättning och konfigurationer. Genom att identifiera, kartlägga och åtgärda eventuella brister reducerar vi risken för framtida intrång och läckage.

Nätverksanalys

Vi placerar ut en Fortigate, Next-Generation Firewall hos er under 24 timmar eller längre, vilken övervakar och analyserar er nätverkstrafik utan att påverka den befintliga miljön. Med insamlade data skapar vi detaljerade rapporter och underlag, vilket ger er en inblick i trafiken som flödar genom ert nätverk. Genom att identifiera obehörig trafik och okända enheter, kan vi rekommendera förbättringsmöjligheter för att stärka er säkerhet.

En riskanalys är ett första steg i rätt riktning gällande verksamhetens IT-säkerhet

Vill ni säkra upp er IT-miljö utan att veta var ni ska börja? Kontakta oss för en objektiv riskanalys med konkreta lösningar gällande er IT-säkerhet!