Backups

Backups är garantin för att säkerställa att verksamhetens data är skyddad mot oväntade händelser som systemfel, ransomware-attacker eller fysiska skador. Genom en kontinuerlig backup-plan kan viktig information återställas, samt eventuella avbrott minimeras.

Microsofts inbyggda backup-funktioner, samt datalagringstid är begränsade så vi på OJCO tillhandahåller därför flexibla och trygga komplement för just Outlook, Teams, mm.

Fjärrbackup är avgörande för att skydda era data vid eventuella missöden, samt undvika permanent förlust. Fjärrbackup tillgodoser även redundans till lokala backup-lösningar.

Ransomware är en förrädisk attackmetod där angripare krypterar filer eller hela hårddiskar för att sedan återge åtkomst till filerna genom att utkräva en lösensumma i gengäld.

Med Backup från OJCO Secure IT får ni en redundant trygghet avseende era verksamhetsdata

Egen tillhandahållen lagring av data är både tids- och resurskrävande, så lägg i stället fokus på er verksamhet, och låt oss ta hand om dess IT-säkerhet.