Fortinet – Security Fabric

Ett Security Fabric från OJCO Secure IT är väsentligt för en heltäckande, säker och stabil IT-infrastruktur

Med Fortinet Security Fabric bygger och underhåller vi en robust och sömlös nätverkssäkerhetsmiljö – en kraftfull lösning som sammanlänkar samtliga nätverkskomponenter, samt tillgodoser en översiktlig och säker hantering av ert nätverk. Optimera prestandan, öka säkerheten och ta kontroll över er IT-infrastruktur med ett Security Fabric idag.

Fortinet Security Fabric med OJCO Secure IT

För att uppnå en pålitlig och gedigen säkerhetslösning för er IT-miljö är ett Security Fabric att föredra. Genom integration av samtliga nätverkskomponenter tillgodoses en smidigare hantering och överblick över hela nätverket. Med ett enhetligt gränssnitt för övervakning och underhåll kommunicerar samtliga enheter sömlöst med varandra, vilket ger en fullständig kontroll över IT-infrastrukturen.

Väsentliga komponenter i ett Security Fabric inkluderar FortiGate, FortiSwitch, FortiAccessPoint och FortiAnalyzer, vilka tillsammans skapar en omfattande och slagkraftig säkerhetslösning.

Fortinet logotype - OJCO Secure IT

Security Fabric bygger på tre nyckelegenskaper, bredd, integration och automation.

Bred – Detekterar hot och upprätthåller säkerheten.
Integrerad – Helhetslösning med konsekvent och anpassad säkerhet.
Automatiserad – Effektiviserar och förebygger driften.

FortiGate utgör navet i ert Security Fabric och är en kraftfull brandvägg vars gränssnitt tillgodoser centraliserad styrning över samtliga komponenter i nätverket. Valet av FortiGate baseras på era specifika behov av bandbredd och antal sessioner.

FortiAnalyzer är ett centraliserat analysverktyg, vilket samlar in loggar från diverse nätverkskomponenter, samt tillgodoser visuella gränssnitt och möjligheten att skapa rapporter utifrån övervakad nätverksaktivitet. Dessutom kan händelser och aktiviteter schemaläggas och automatiseras utifrån specifika ramverk och ändamål.

FortiSwitch är den komponent där kabelnätverket ansluts och finns i en rad olika storlekar, där antalet portar varierar. Den ansluts till en FortiGate som i sin tur säkrar upp anslutningarna och tillgodoser central styrning.

FortiAP är en kraftull WiFi Access Point, vilken skapar ett säkert trådlöst nätverk med hög prestanda och pålitlighet.

FortiClient är en agent som installeras direkt på enheter och genom Zero Trust-modellen möjliggör säker åtkomst till nätverket. Den tillgodoser även omfattande säkerhetsfunktioner såsom virusskydd, webbfilter och applikationsuppdateringar, för att skydda klienterna mot hot och sårbarheter.

Fortinet illustration of FortiFabric - OJCO Secure IT

Varför vi valt Fortinet som partner

  • Fortinet är marknadsledande inom CyberSecurity, med dem bästa priserna sett till prestanda.
  • De är distributörer av samtliga säkerhetsprodukter som er verksamhet behöver för en trygg IT-miljö.
  • De tillhandahåller ett gränssnitt vars funktioner är förmånliga och effektiva både för er som kunder och för våra tekniker.
  • Fortinet levererar Security Fabric, vars syfte är integrerad kommunikation mellan nätverkskomponenterna.
  • Deras säkerhetsfunktioner och tekniker är anpassningsbara till samtliga företag, oavsett bransch och storlek.

Varför OJCO Secure IT?

  • OJCO var Fortinets första svenska partner med certifiering inom Operational Technology (OT).
  • Vi är specialiserade på IT-säkerhet med över 25 års erfarenhet i branschen.
  • Vi tillhandahåller IT-säkerhet som tjänst till fasta månadskostnader, inkluderat support och underhåll.
  • OJCOs tekniker är alltid certifierade för dem uppdrag de utför.
  • Vi är måna om vikten av OT-säkerhet och dess synergier med IT-säkerhet.

Vill ni veta mer om Fortinet och Security Fabric?

Hör av er till oss via formuläret nedan så återkommer rätt person med aktuell information till er!