Om OJCO Secure IT

Handlar det om OJCO så handlar det om säkerhet i fokus och trygghet på plats
– OJCO Secure IT Er pålitliga IT-säkerhetskonsult.

Om OJCO Secure IT - Er IT-säkerhetskonsult

Om OJCO och vår verksamhet

En stabil och säker IT-infrastruktur är av yttersta vikt för alla verksamheter och hos OJCO Secure IT garanterar vi en hög standard avseende dessa avgörande faktorer. Med vår specialisering inom IT-säkerhet tillsammans med övriga IT-lösningar kan vi leverera både enkel och komplex IT-säkerhet, vilken möter er verksamhets unika behov. Med OJCO kan ni vara trygga i vetskapen om att er verksamhets IT-infrastruktur är i säkra händer.

Om OJCO - OJCO Secure IT

Behöver ni en erfaren IT-säkerhetsspecialist?

Med över 25 års erfarenhet inom IT-säkerhetsbranschen är OJCO Secure IT en erfaren IT-säkerhetsspecialist. Med säte i Helsingborg är vi dedikerade till att leverera säkra och pålitliga IT-lösningar till samtliga verksamheter. Vi är väl införstådda i att IT-landskapet ständigt förändras, därför arbetar vi proaktivt för att se till att er driftmiljö alltid är skyddad och uppdaterad. Kontakta oss idag för att lära er mer om hur vi kan säkra er IT-miljö och IT-infrastruktur med vårt strategiska tänkande och expertis.

OJCO Secure IT garanterar kunden kompetenta tekniker som alltid är certifierade för de uppdrag de utför.

Om OJCO

OJCO Secure ITs ledning

Ove Johansson - OJCO Secure IT - Om OJCO
Ove Johansson
Verksamhetsansvarig
Jane Johansson - OJCO Secure IT - Om OJCO
Jane Johansson
Ekonomiansvarig
Oskar Svedman - OJCO Secure IT - Om OJCO
Oskar Svedman
Säkerhetsansvarig
Emil Jacobson - OJCO Secure IT - Om OJCO
Emil Jacobson
B2B-ansvarig
Dražen Mijatović - OJCO Secure IT - Om OJCO
Dražen Mijatović
Backup- och supportansvarig

Uppgradera verksamhetens IT-säkerhet med helhetslösningar från OJCO Secure IT.

Anpassat efter verksamhetens behov – Till fasta månadskostnader.

Vi säkrar idag, för en tryggare morgondag.

OJCO Secure IT är er IT-säkerhetspartner som erbjuder marknadens bästa produkter för att skydda era företagsdata, IT-infrastruktur och användare. Vi levererar hanterade säkerhetstjänster och övervakningsteknologier, vilka reducerar risker och säkerställer skydd mot eventuella systemhot oavsett hur era IT-tillgångar används eller ser ut idag.