OJCO Secure IT säkrar idag, för en tryggare morgondag


Med vår kompetens kan ni med tryggheten att Er IT-infrastruktur är i trygga händer, fokusera på Er kärnverksamhet.
Se våra tjänster

Säkerheten avseende Er IT-infrastruktur är inte en kostnad, utan en investering


Förlorade data utgöra ett av dem mest akuta hoten för verksamheter idag. Låt oss som experter på backup och replikering vara tryggheten för et värdefulla data
Kontakta OJCO Secure IT

Har ni budgeterat för säkerheten avseende verksamhetens IT-infrastruktur?

Genom OJCO Secure IT tillhandahålls ni säkerhet avseende Er IT-miljö till fasta månadskostnad, support och underhåll inkluderat
Kontakta OJCO Secure IT
Föregående bild
Nästa bild

OJCO Secure IT – Er helhetsleverantör inom IT- och OT-säkerhet.

Våra lösningar möjliggör att ni fokuserar på kärnverksamheten, samtidigt som ni har tryggheten av att er IT-infrastruktur är i kompetenta händer.

Förlorade data utgör ett av de mest akuta hoten för företag idag. Låt oss, som experter på backup och replikering, vara tryggheten för er värdefulla data.

Inom molntjänster delar leverantör och kund ett ansvar, där korrekt och säker konfigurering är av högsta vikt.

EXPERTER PÅ IT-SÄKERHET SEDAN 25 ÅR

En stabil och säker IT-infrastruktur är av yttersta vikt för alla verksamheter. De senaste åren har vi bevittnat en ökning av dataintrång, avlyssningar och cyberattacker, förstärkt av de alltmer mobila och uppkopplade arbetsmiljöerna. Rådande säkerhetsläge påverkar all verksamhet.

Som IT-säkerhetsexperter i 25 år erbjuder OJCO Secure IT skräddarsydda säkerhetslösningar, oavsett om det gäller en grundläggande eller komplex säkerhetsmiljö. Vi har implementerat säkra IT-lösningar i över tio länder i Europa, inom olika branscher. Många verksamheter ser värdet av en pålitlig och trygg IT-infrastruktur som fungerar oavbrutet. Vi på OJCO tillgodoser detta och säkerställer IT-infrastrukturens stabilitet, driftkontinuitet och säkerhet efter verksamhetens behov – så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Budgetera för säkerheten avseende er IT-miljö.

Vad avser investeringar i IT-säkerhetslösningar är det väsentligt att sätta investeringskostnaderna i kontrast till eventuella stilleståndskostnader. Vi på OJCO Secure IT ger er insyn i dessa och erbjuder fasta månadskostnader för ökat förutsägbarhet

Saknas vetskap om vad som finns i verksamhetens nätverk, saknas även vetskap om vad den ska skyddas emot.

Vi initierar säkerhetsarbetet med en säkerhetskontroll och riskanalys avseende verksamhetens nätverk.

Investera i säkra IT-miljöer genom produkter och tjänster till fasta månadskostnader

Genom OJCO Secure IT kan ni köpa eller hyra verksamhetens IT-infrastruktur. Förhyrning är till fasta månadskostnader, support och underhåll inkluderat.

OJCO Secure ITs säkerhetstekniker är certifierade för uppdragen de utför, och hela 95% av dessa uppdrag utförs på distans.

När vi bygger, driftsätter och underhåller er IT-infrastruktur använder vi endast produkter och mjukvaror av högsta kvalitet.

Fortinet logotype - OJCO Secure IT
Microsoft logotype - OJCO Secure IT

Vi säkerhetskopierar och replikerar era verksamhetsdata regelbundet för att säkerställa kontinuitet och skydd.

Veeam logotype - OJCO Secure IT
Acronis logotype - OJCO Secure IT

Uppgradera verksamhetens IT-säkerhet med helhetslösningar från OJCO Secure IT

Anpassat efter era behov och till fasta månadskostnader.

OJCO Secure IT - En säker verksamhet kräver en erfaren IT-säkerhetspartner

Varför IT-säkerhet är viktigare än någonsin!


Reducering av risker för cyberattacker och dataläckage.

Tillgodose trygg fjärråtkomst och främjandet av flexibla och säkra arbetsmiljöer.

Säkerställa skydd av verksamhetens data från obehörig åtkomst och stöld.

Förebygga avbrott och säkra kontinuiteten av verksamheten.

Garantera följsamhet av lagar och regler avseende dataskydd och integritet.

Backups reducerar kostnader avsevärt vid eventuell förlust eller utelåsning.

Säker hantering av verksamhetens ökande exponering mot internet.

Varför ska Ni välja OJCO Secure IT som partner?


25 års kompetens inom IT-säkerhetsbranschen.

När ni behöver det, är vi tillgängliga för er.

Vi erbjuder IT-säkerhet som tjänst till fasta kostnader.

Tillgodoser kontinuerlig information kring dem kontroll-, drift- och underhållsarbeten vi utför.

Besitter gedigen erfarenhet av migrering och kostandseffektivisering mot Azure Active Directory (Entra ID).

Vi besitter säkerhetskonfigurationsexpertis inom Intune och Defender för Microsoft 365.

Upprättar säkra anslutningar mot såväl verksamhetens On-Premisesmiljö som molnmiljö.

Säkerhet tillämpas inte av sig själv – Så varför inte säkra upp redan nu?