OJCO Secure IT säkrar idag för en tryggare morgondag

OJCO Secure IT Våra lösningar ger er friheten att fokusera på kärnverksamheten med tryggheten att er IT-infrastruktur är i kompetenta händer.
Se våra tjänster

Säkerheten i er IT-infrastruktur är inte en kostnad, utan en investering

Förlorade data utgör ett av de största hoten för företag idag. Låt oss som experter på backup och replikering vara tryggheten för er värdefulla data.
Kontakta OJCO Secure IT

Har ni budgeterat för säkerheten avseende verksamhetens IT-infrastruktur?

Med OJCO Secure IT hyr ni er säkerhet till en fast månadskostnad inkluderat support och underhåll.
Kontakta OJCO Secure IT
Föregående bild
Nästa bild

OJCO Secure IT – Er helhetslösning för allt inom IT-säkerhet

Våra lösningar ger er friheten att fokusera på kärnverksamheten med tryggheten att er IT-infrastruktur är i kompetenta händer.

Förlorade data utgör ett av de största hoten för företag idag. Låt oss som experter på backup och replikering vara tryggheten för er värdefulla data.

Molntjänster innebär ett delat ansvar mellan leverantör och kund, där en korrekt och säker konfigurering är av högsta vikt.

EXPERTER PÅ IT-SÄKERHET SEDAN 25 ÅR

En stabil och säker IT-infrastruktur är av yttersta vikt för alla verksamheter. De senaste åren har vi bevittnat en alarmerande ökning av dataintrång, avlyssningar och cyberattacker, vilket är en tendens som förstärks av dem alltmer mobila och uppkopplade arbetsmiljöerna. Av vad som nämnts ovan framgår det att all verksamhet påverkas av rådande säkerhetsläge.

Som IT-säkerhetsexperter sedan 25 år erbjuder OJCO Secure IT skräddarsydda säkerhetslösningar, oavsett om det gäller en grundläggande eller komplex säkerhetsmiljö. Vi har satt upp säkra IT-lösningar i fler än tio länder i Europa och dessa inom ett brett spektrum av branscher. Allt fler verksamheter ser värdet av en pålitlig och trygg IT-infrastruktur som fungerar oavbrutet. Vi på OJCO tillgodoser detta och säkerställer IT-infrastrukturens stabilitet, driftkontinuitet och säkerhet efter verksamhetens behov – så att ni istället kan fokusera på er kärnverksamhet.

Budgetera för säkerheten avseende er IT-miljö.

Med OJCO Secure IT har ni koll på kostnaderna för en säker IT-infrastruktur.

Saknas vetskap om vad som finns i verksamhetens nätverk, saknas även vetskap om vad den ska skyddas emot.

Vi initierar säkerhetsarbetet med en säkerhetskontroll, samt riskanalys avseende verksamhetens nätverk.

Investera i en säker IT-miljö genom produkter och tjänster till fasta kostnader.

Genom OJCO Secure IT kan ni välja att äga eller hyra verksamhetens IT-infrastruktur till fasta månadskostnader, inkluderat support och underhåll.

OJCO Secure ITs säkerhetstekniker är alltid certifierade för uppdragen de utför och 95% av dessa utförs på distans

Vi bygger, driftsätter och underhåller er IT-infrastruktur med produkter och mjukvaror från

Fortinet logotype - OJCO Secure IT
Microsoft logotype - OJCO Secure IT

Vi säkerhetskopierar och replikerar era verksamhetsdata

Veeam logotype - OJCO Secure IT
Acronis logotype - OJCO Secure IT

Uppgradera verksamhetens IT-säkerhet med helhetslösningar från OJCO Secure IT.

Anpassat efter verksamhetens behov – Till fasta månadskostnader.

OJCO Secure IT - En säker verksamhet kräver en erfaren IT-säkerhetspartner

Varför är IT-säkerhet viktigare än någonsin?

För att reducera risken för cyberattacker och dataläckage.

För att möjliggöra trygg fjärråtkomst och flexibla arbetsmiljöer.

För att skydda företagets data från obehörig åtkomst och stöld.

För att förebygga avbrott och förlust av data genom säker driftskontinuitet.

För att säkerställa följsamhet av lagar och regler kring dataskydd och integritet.

För att backups reducerar kostnader avsevärt vid förlust eller utelåsning.

För att vi är lyhörda för våra kunders behov och krav.

För att verksamheters aktivitet exponeras allt mer vid uppkoppling mot internet.

Varför ska ni välja OJCO Secure IT som partner?

För att vi är specialiserade på IT-säkerhet med över 25 års erfarenhet i branschen.

För att vi är tillgängliga när ni behöver det.

För att vi tillhandahåller IT-säkerhet som tjänst till fasta kostnader.

För att vi håller er informerade om de kontroll-, drift- och underhållsarbeten vi utför avseende er IT-miljö.

För att vi har lång erfarenhet av migrering från On-Premis Active Directory till Azure Active Directory.

För att vi besitter säkerhetskonfigurationsexpertis inom Microsoft 365 genom bland annat Intune och Defender.

För att OJCO upprättar säkra anslutningar mot såväl verksamheters On-Premisemiljö som dess molnmiljö.

Säkerhet tillämpas inte av sig själv – Så varför inte säkra upp redan nu?