IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Ica bygger om, städar upp – och sparar 400 miljoner

Under pandemin hamnade e-handeln snabbt i fokus för de stora matkedjorna – även på Ica. Under andra kvartalet 2020 ökade Ica:s e-handel med 165 procent efter att covid-19 slagit till och riskgrupper uppmanades att inte gå och handla.

Nu har e-handeln mattats av och köpmönstren delvis återställts och vinstmaskinen Ica har under senaste året pressats av inflationen och har tappat marknadsandelar till billigare konkurrenter.

För att möta de skiftande utmaningarna framåt pågår nu ett stort arbete för att ytterligare vässa den digitala förmågan.

– Ica har satsat väldigt mycket på it och digitalisering och vi fortsätter att göra väldigt mycket. Vi har byggt nya lösningar i några år och nu gäller det att konsolidera det och göra det ytterligare vassare med en ny approach, säger Benny Svensson, cio:n som rekryterades från Ikea och tillträdde för ett drygt år sedan.

Fyra områden

Han pekar ut fyra områden inom it-området som Ica nu håller på att förändra – där man sammantaget räknar med att arbetet ska ge besparingar på 400 miljoner kronor.

Det första handlar om projektlistan och hur man ska prioritera bland dem.

– Vilka projekt ska vi göra och hur ska vi göra dem effektivt?

Och här ser prioriteringarna olika ut i Icas olika verksamheter, förklarar Benny Svensson.

För butikerna handlar det om konkreta it-lösningar kring hur butiksägaren hanterar sin backofficemiljö men också om it ute i butikerna – där man tittar på sådant som handskannrar, hylletiketter och hur AI kan användas.

Ett område där man redan i dag börjat använda AI är att minska svinnet ute i butikerna genom att hålla reda på utgångsdatum och sänka priser till rätt nivå för att få det sålt i tid.

– I våras var vi i pilotfasen men nu är vi i läget att vi utvärderat dem och erbjuder det till våra Ica-handlare, säger Benny Svensson.

– Det finns exempel på handlare som minskat matsvinnet med 45 procent genom att använda AI.

När det gäller Apotek Hjärtat handlar det mer om att utveckla e-handeln och effektivisera kassorna och för Ica-banken gäller det att skapa en riktigt bra kundupplevelse – ”här utvecklar vi ständigt nytt”.

Tittar på konsultbasen

Ett andra område man tittar på just nu är balansen mellan konsulter och egen kompetens.

Med det sagt handlar det inte om att kasta ut konsulterna framhåller Benny Svensson.

– Vi tittar på om vi ska ha den konsultbasen vi har i dag och hur vi ska optimera vår kompetensbas. Men det är inte antingen eller utan jag tror vi kommer ha konsulter inom valda områden. Med det sagt vill vi låta Icas personal vara med i den spännande nya tekniken och få till en kompetensväxling.

Är det här något som ni också vill locka till er kompetens med – att det finns möjlighet att arbeta med ny teknik?

– För egen del tycker jag att det är jättekul att jobba med något som är bra för samhället när vi lyckas och fundera kring hur vi utvecklar Ica framåt. Och en spännande digital agenda kan säkert vara ett sätt att locka förmågor, säger han.

Plocka bort system

Tredje området som Ica arbetar med handlar om att städa bland systemen där landskapet under ett par år utvidgats utan att man plockat bort i samma takt.

– Det här är ett proaktivt arbete som handlar om att förenkla landskapet och det gör man inte över natt utan det får man bygga steg för steg.

Här finns nu en treårig plan där it-avdelningen suttit tillsammans med användarna för att ta fram en bruttolista över var det finns överlappande infrastruktur och överlappande funktionalitet.

Fokuset när systemen plockas bort är säkerhet och stabilitet och där är standardisering en viktig pusselbit. Och för att få den effektivisering och förenkling som man eftersträvar går man också allt mer mot molnlösningar.

– I våra prioriteringar lutar vi oss fram för att få det digitala perspektivet, att se till att det blir en integrerad del av affären. Och då gäller det att prata affärsspråk – sedan är det vår uppgift på it att komma med förslagen om hur man snabbar upp och använder sig av den nya generationens teknik, säger Benny Svensson.

När det gäller säkerheten ligger det högt på agendan – inte minst efter allt som händer i omvärlden.

– Vi läser mönster proaktivt för att se vad vi behöver jobba med över tid och har en prioriterad agenda som är en del av alla utvecklares vardag. Jag sammanfattar också en rapport kring säkerheten till ledningen en gång i månaden. Det är en del av jobbet att vara nervös.

It-organisationen samlas

Det fjärde området som förändrats är den omorganisation av it-verksamheten som gjorts för att komma närmare affären och öka takten i digitaliseringen. Det innebär att flera olika it-organisationer inom Ica-gruppen slås ihop till en enda som samlas på Ica Sverige.

Totalt handlar det om runt 1 000 medarbetare och 200-300 konsulter som arbetar med it inom Ica.

Idén är att man på så sätt ska skapa färre överlämningar och få ut mer nytta och också göra it-organisationen tydligare.

– Vi har börjat med ett väldigt tydligt varför – nämligen för att vi sätter våra kunder och butiker i fokus. Den digitala transformationen är vital och vi behöver ha den så nära affären som möjligt, säger Benny Svensson.

Det handlar också om att riva ner barriärer för att kunna jobba tillsammans med nästa generationens teknik i effektiva team.

– Det ska genomsyra hela kedjan. Och i den här förändringen så gäller det också att väva in syftet med det – att skapa en enklare vardag för butiker och kunder. Det är genuint i hela det här arbetet.

Läs också: Uppgraderade butiker och Chat GPT-verktyg när Lindex storsatsar digitalt

 

Akriv - Nyheter