IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Nu går det att blockera Googles AI-träning på dina sajter

Generativa AI-verktyg som Chat GPT, Bard och Claude använder sig av så kallade spindlar (web crawlers) för att skanna av innehållet på webbsidor, något som har lett till en hel del kritik från nyhetspublikationer.

Nu har Google släppt ett nytt verktyg med namnet Google-Extended som gör det möjligt att hindra Bard från att skanna exempelvis artiklar, fotografier, ljudklipp, filmklipp och metadata.

Som vanligt i dessa sammanhang sker ändringarna via textfilen robots.txt.

Vill du veta mer om Googles spindlar kan du hitta mer information på Google Search Control.

Läs mer: Så kan du stoppa Open AI:s bot från att läsa dina webbsidor

 

Akriv - Nyheter