IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Google och USA:s försvarsdepartement tar fram AI-drivet mikroskop som kan upptäcka cancer

USA:s försvarsdepartement har gått samman med Google för att bygga ett ”Augmented Reality Microscope”, ARM, ett AI-drivet mikroskop som kan hjälpa läkare att identifiera cancer, rapporterar CNBC.

Tanken är att ARM framförallt ska kunna hjälpa läkare vid mindre laboratorier där det råder brist på personal i förhållande till det analysarbete som behöver utföras.

Ett mikroskop kostar mellan 90 000 och 100 000 dollar, motsvarande mellan cirka 1 och en 1,1 miljoner kronor, vilket gör det till ett kostnadseffektivt verktyg. ARM är däremot inte tänkt att ersätta dagens digitala patologisystem.

I dagsläget har ARM fyra algoritmer som kan hjälpa till att identifiera bröstcancer, livmodershalscancer, prostatacancer och mitos. Tekniken är däremot än så länge i ett tidigt stadie och har använts som stöd för läkare men inte för att aktivt diagnosera patienter.

AI-modellerna som används är tränade på data från försvarsdepartementets Defense Innovation Unit. Google själva har inte tillgång till datan som är krypterad.

Läs också: Läkemedelsverket släpper vägledning för AI i vården

 

Akriv - Nyheter