IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Sämre resultat när studenter fick lära programmering på engelska

Undervisning på engelska i högre utbildning blir allt vanligare inte bara i Sverige utan även globalt. Det går under namnet English-medium instruction eller EMI och tanken är att de studenter som läser på engelska ska lära sig lika bra som de som får undervisning på sitt eget språk.

Men en ny studie från KTH och Chalmers pekar på att det inte tycks stämma.

2 000 studenter på en introduktionskurs i programmering delades slumpmässigt upp så att en del fick undervisning på engelska och de andra på svenska. Och resultatet var tydligt – de som fick lära sig på sitt förstaspråk klarade sig betydligt bättre. I genomsnitt besvarade de som fick undervisning på svenska rätt på 73 procent fler testfrågor som de fick under kursen.

Dessutom hoppade 25 procent fler studenter av från den engelskspråkiga introduktionskursen.

− Det är viktigt att komma ihåg att den enda skillnaden är just undervisningsspråket. Det faktum att studenterna i den svenskspråkiga kursen var signifikant bättre antyder att engelska som undervisningsspråk har negativ inverkan på lärandet, i alla fall under vissa omständigheter, säger Olle Bälter, docent i människa-datorinteraktion och en av forskarna från KTH.

En enskild studie bör inte användas som utgångspunkt för en radikal förändringsagenda vad gäller språk- eller utbildningspolitiken inom högre utbildning, vare sig på lokal eller nationell nivå framhåller en annan av forskarna bakom studien, Hans Malmström som är biträdande professor vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers.

– Men vi tror att resultaten från den här forskningen kan bidra till en mer informerad diskussion om konsekvenserna av att använda engelska som undervisningsspråk, säger han.

 

Akriv - Nyheter