IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Sämre resultat när studenter fick lära programmering på engelska

Undervisning på engelska i högre utbildning blir allt vanligare inte bara i Sverige utan även globalt. Det går under namnet English-medium instruction eller EMI och tanken är att de studenter som läser på engelska ska lära sig lika bra som de som får undervisning på sitt eget språk.

Men en ny studie från KTH och Chalmers pekar på att det inte tycks stämma.

2 000 studenter på en introduktionskurs i programmering delades slumpmässigt upp så att en del fick undervisning på engelska och de andra på svenska. Och resultatet var tydligt – de som fick lära sig på sitt förstaspråk klarade sig betydligt bättre. I genomsnitt besvarade de som fick undervisning på svenska rätt på 73 procent fler testfrågor som de fick under kursen.

Dessutom hoppade 25 procent fler studenter av från den engelskspråkiga introduktionskursen.

− Det är viktigt att komma ihåg att den enda skillnaden är just undervisningsspråket. Det faktum att studenterna i den svenskspråkiga kursen var signifikant bättre antyder att engelska som undervisningsspråk har negativ inverkan på lärandet, i alla fall under vissa omständigheter, säger Olle Bälter, docent i människa-datorinteraktion och en av forskarna från KTH.

En enskild studie bör inte användas som utgångspunkt för en radikal förändringsagenda vad gäller språk- eller utbildningspolitiken inom högre utbildning, vare sig på lokal eller nationell nivå framhåller en annan av forskarna bakom studien, Hans Malmström som är biträdande professor vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers.

– Men vi tror att resultaten från den här forskningen kan bidra till en mer informerad diskussion om konsekvenserna av att använda engelska som undervisningsspråk, säger han.

 

Akriv - Nyheter

Välkommen till OJCO Secure ITs Workinar den 19 oktober 10.00 avseende Microsoft Azure och dess potential inom säkerhet, innovation och skalbarhet

Workinaret sker på plats eller via länk. På plats finns representanter ifrån OJCO samt distributör Ingram Micro för vidare dialog för de som så önskar.

Agenda för dagen

  • Trender vad gäller Azure och dess potential.
  • Datacenter och primärt dem svenska – Var lagras min data?
  • Kostnadseffektivisering – Kan jag spara tid och pengar eller är Azure en dyr historia?
  • Förtroende och säkerhet – Väsentliga områden vad gäller tjänster i molnet.
  • Azure – Ett modeord eller produkt med faktisk substans. Vi kikar närmare på följande, Azure Virtual Desktop, Defender for Cloud och Azure Sentinel – Säkerhetsinformation och händelsehantering.
  • Klassisk Q&A och nästa steg för er.

Det finns två sätt att ta del av föreläsningen

  • På plats Scandic Hotell Nord Helsingborg med start 10.00 där det vid start bjuds på kaffe och fralla samt lunch 12.15 efter Workinar.
  • På distans via länk med start 10.30.

Alla som deltar får möjlighet till en gratis "OJCO EyeSight" rapport som visar allmän tillgänglig information för att upptäcka och avslöja säkerhetsbrister i er domän.