IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Läkemedelsverket släpper vägledning för AI i vården

Läkemedelsverket har för första gången publicerat en vägledning för AI-användning i sjukvården. Myndigheten säger att AI har potential att öka både effektivitet och säkerhet i vården, men att det krävs ett systematiskt införande för att motverka både kända och okända risker. Det handlar om allt från tekniska, vetenskapliga och juridiska till etiska och praktiska frågor som vården måste ta hänsyn till när AI införs.

Vägledningen innehåller en checklista för vårdgivare, där bland annat ansvarsfördelning, riskanalys och etisk bedömning finns med.

Gabriel Westman, vetenskaplig ledare för AI på Läkemedelsverket, säger i ett pressmeddelande att han vill se dialog med både leverantörer och användare.

– Läkemedelsverket är medvetet om den snabba utveckling som sker vad gäller kliniska tillämpningar av AI, men ser samtidigt att kunskapen om gällande lagstiftning behöver förbättras, säger Gabriel Westman.

Myndigheten planerar nu för ett öppet webbinarium i slutet av året där vägledningen ska diskuteras.

 

Akriv - Nyheter