IT-nyheter från

OJCO Secure IT

ABB mångmiljardsatsar på nytt robotcenter i Västerås

ABB ska utöka sin tillverkning av robotar i Europa och där ska den nya anläggningen ABB Robotics European Campus vara navet. Investeringen ligger på 280 miljoner dollar, motsvarande 3,1 miljarder kronor. Den nya anläggningen ska bli 65 000 kvadratmeter stor och den ersätter den anläggning som finns i dag.

ABB räknar med att den nya anläggningen innebär att produktionskapaciteten ökar med 50 procent.

Förutom en ny fabrik ryms även kontor, ett forsknings- och utvecklingscenter, ett upplevelsecenter och ett utbildningscenter för kunder och besökare i det nya campuset där, enligt ABB, nästa generations AI-baserade teknik ska utvecklas.

Sami Atiya, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation säger i en kommentar att nu är ett utmärkt tillfälle att investera i robotteknik och automation.

– Det nya campusområdet är en viktig del av vår globala tillväxt och ett viktigt stöd för våra europeiska kunder när de ökar investeringarna i robotik och AI på grund av omlokaliseringen av industrin, övergången till mer hållbara leveranskedjor och långsiktig brist på arbetskraft.

ABB:s nya campus planeras öppna i slutet av 2026.

 

Akriv - Nyheter