IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Uppgraderade butiker och Chat GPT-verktyg när Lindex storsatsar digitalt

Ännu har bara ett antal testpersoner använt sig av Lindex Copilot – ett Chat GPT-verktyg som Lindex började testa i början av sommaren. Men tanken är att det ska bli ett verktyg för all butikspersonal. Med hjälp av det ska de snabbt kunna hitta svar på frågor som dyker upp – inte minst udda frågor där det kan vara svårt att hitta rätt i all intern information.

Verktyget har endast tillgång till Lindex egen data inom Lindex infrastruktur – det handlar om information från Sharepoint, schemahanteringssystem och andra interna system – och därmed baseras allt om de interna rutinerna och processerna och de personligt anpassade råden på den roll som den som frågar har.

Lindex Copilot.

Frågorna ställs direkt till Lindex Copilot via en Teamskanal berättar cio:n Annika Elfström.

– Frågan skrivs rätt in i kanalen så som man skulle ha skrivit till en kollega i en chatt, svaren kommer omedelbart och en konversation är startad. I en och samma konversation så kan man ställa följdfrågor och få mer utvecklade svar. I slutet av varje svar ligger källorna med, säger hon.

Uppdatera källorna

Genom att följa Lindex Copilot går det också att upptäcka när olika datakällor inte är 100 procent rätt.

– Det är som med ett intranät i stort – informationen är bara så relevant som man håller den och det gäller att hålla källorna uppdaterade. Så det är ganska bra ur ett ordning och reda-perspektiv.

Med Lindex Copilot är Lindex tidigt ute med att använda generativ AI och Chat GPT skarpt och företaget har också fått hjälp av sin teknikpartner Xenit och Microsoft för att utveckla verktyget.

– De sponsrade oss lite i våras och då sas det oss att vi var först i Sverige. Det känns roligt att vi som retailer kan poppa upp i de här sammanhangen, säger Annika Elfström.

Men även om just detta projekt blivit en liten fjäder i hatten för Lindex är det bara en del av en mycket större digital satsning där butikerna förnyas digitalt, leveranskedjan digitaliseras, dataplattformen ska bytas och där man just nu investerar i ett helt nytt lager med hög grad automation.

Exakt hur mycket som satsas på digitaliseringen vill Lindex inte gå ut med men enligt Annika Elfström gör ”Lindex de största investeringarna inom digitalt och tech någonsin nu”.

Tre huvudområden

Besluten togs strax före pandemin och den digitala transformationen berör framför allt tre huvudområden – att gå från en kanal till multikanal och se till att kundupplevelsen går tvärs igenom. Att bli ett hållbart och cirkulärt företag där det krävs digitala lösningar för att lyckas och att investera i butikerna där personalens kraft ska gå till kunderna och inte åt att hantera gamla lösningar.

– Vi bygger kompetens och egen förmåga inom digitalt, analys och insiktsgivande. Och det handlar inte bara om it-avdelningen utan även andra avdelningar. För att skapa affärstransformation krävs att vi får med människor, affärskompetens och teknikkompetens – alla de tre perspektiven behövs. En transformation kan inte skapas i en silo.

Uppgraderingen av butikerna är välbehövlig – kassasystemen är utdaterade och Lindex vill ha bort friktion mellan det och andra gamla lösningar så att personalen kan ägna sig åt kunderna och slippa hantera systemen.

Nytt kassasystem

Nu arbetar man med att finslipa ett nytt kassasystem som kommer att rullas ut under hösten och i alla butiker senast under början av 2025..

– Det är ett stort digitalt butiksprogram där vi bygger upp hela strukturen ifrån den tekniska infrastrukturen upp till applikationslagret. Vi tittar på mobila kassor och testar rfid I tre butiker. Målbilden är ett enkelt och snabbt få verktyg som minimerar friktion och maximerar nyttan säger Annika Elfström.

För kundernas del innebär det att de inte behöver gå bort till en kassa utan kan avsluta affären på olika platser i butiken eftersom personalen kan röra sig mer fritt.

– Vi tänker att vi ska kunna avsluta köpet på många olika sätt och förhoppningen är att kunden inte ska behöva stå i kö.

Men mycket av transformationen sker bakom kulisserna också, inne i företaget. Det handlar bland annat om en ny dataplattform där Snowflake och Power BI blir grunden och ersätter gamla verktyg.

I samma veva satsar man också på kompetenshöjning där alla som vill lära sig mer om att visualisera data får utbildning i det.

– Det har varit ett stort intresse – det gör ju jobbet lättare när man själv kan visualisera de data man behöver.

Kraftfullt se samma bild

Allra viktigast är dock att ta fram visualiseringar av sådant som försäljning, varuflöden och kundresor som alla delar.

– Det är oerhört kraftfullt när alla ser samma bild och att det inte ligger olika bilde rnedlåsta i excel-ark. Att vi ser samma saker och har samma mål.

Lindex har också bytt ut sitt PLM-system som hanterar produkternas livscykel och arbetar med att digitalisera sin leveranskedja. Inte minst handlar det om att ha koll på alla datapunkter som en levererad vara omfattar och att kunna knyta leverantörerna närmare-

Genom att skapa mer transparenta produktionsprocesser så bäddar man också för att bättre hantera den lagstiftning kring hållbarhet som är på väg.

Och den allra största investeringen som Lindex någonsin gjort är det automatiserade jättelagret för att effektivisera sin omnikanal med både butiker och e-handel.

Det finns också en hel del idéer kring hur AI kan användas mer framåt – inte minst i designprocessen.

– Det kan handla om att ta fram idér till nya mönster och tryck under det kreativa arbetet. Vi har också börjat använda 3D i designprocessen. Nu utforskar vi hur långt vi kan ta det – det är mycket prover på vägen till färdig vara i dag och om den vägen kan förkortas så finns det ju också en hållbarhetsaspekt, säger Annika Elfström.

Pandemin gav erfarenheter

Mycket av hur man nu jobbar med digitaliseringen i Lindex är präglat av erfarenheterna under pandemin som skapade ett ”entreprenörielt mindset i ett stort bolag” anser hon.

– Vi startar litet och testar som vi gjorde mycket då. Vi blev snabbare och modigare när vi tvingades att snabbt ställa om och vara flexibla. Det var utmanande på många sätt men vi lärde oss mycket.

Läs också: SEBx tar greppet om framtiden – ”vill inte vara i händerna på konsulter och tyckare” Så ska SAS bli bättre än sina konkurrenter – ”vi har en stor digital ambition”

 

Akriv - Nyheter