IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Den här AI-genererade kartan visar världens projekt för förnybar energi

Allen Institute for AI, grundat av Microsofts medgrundare Paul Allen, har presenterat sitt kostnadsfria kartprojekt Satlas som visar världens trädtäckning samt projekt för förnybar energi. Något som The Verge var först med att rapportera om. Tanken är att kartan kan användas för att övervaka planeten och forska på exempelvis klimatförändringar.

Kartan använder sig av djupinlärning och generativ AI för att höja upplösningen på satellitbilder som hämtat från ESA:s (European Space Agency) Sentinel-2-satelliter och göra dem mycket mer detaljerade. Utvecklarna bakom Satalas säger att projektet förmodligen är det första exemplet på när superupplösning används på en global karta. Samtidigt flaggar utvecklarna för att Satlas inte är perfekt och kan innehålla AI-hallicunationer där byggnaders former och placeringen av fordon kan bli fel ibland.

För att träna upp Satlas djupinlärningsmodeller ska Allen Institute bland annat manuellt gått igenom satellitbilder som föreställde 36 000 vindkraftverk, 7000 oljeplattformar och 4000 soleneriganläggningar. Satlas kommer att uppdateras månadsvis och inkluderar i dagsläget majoriteten av jordens yta förutom delar av Antarktis och öppet hav. Planen är att fler karttyper ska läggas till i framtiden för att exempelvis visa vilka slags grödor som odlas runt om i världen.

Läs också: IBM och Nasa släpper AI-grundmodell i öppen källkod för forskning om jorden

 

Akriv - Nyheter