IT-nyheter från

OJCO Secure IT

SEBx tar greppet om framtiden – ”vill inte vara i händerna på konsulter och tyckare” 

I november förra året meddelade SEB att bankens cio, Nicolas Moch, skulle byta jobb och i stället bli chef för bankens innovationsavdelning SEBx. I december bröt Chat GPT-frossan ut. Och i januari tillträdde han sin nya tjänst. 

– Ja, det påverkade mitt jobb väldigt tydligt. Det var självklart ett tema vi redan tänkt på att arbeta med men vi behövde agera snabbare än vi tänkt oss, säger han. 

Med det sagt så är han inte direkt överraskad över hur generativ AI kommit så långt. 

– Jag har jobbat med AI ganska länge och bland annat suttit i styrelsen för Wallenbergs forskningsprogram för AI, Wasp. Så jag var lite förberedd på att något sådant här skulle hända. 

Mognar snabbare

Däremot konstaterar han att utvecklingen från grundforskning till tillämpningar har krympt inom vissa områden – och ett av det är just dataområdet. Från att ha tagit kanske tio år innan det mognat så kan det nu ta två tre år. 

Och det är de stora techföretagen som leder utvecklingen. 

– AI-forskningen är mer aktiv på Google och Nvidia än Stanford och IBM är ledande när det gäller kvantdatorer, säger han. 

Det innebär också att innovationen har flyttat sig från de små startupsen och över till techföretagen.

– 2018 var mycket innovation driven av fintech men nu är det big tech som driver på. Vi lever i en extremt reglerad värld och det var nog svårare att vara en fintech och tjäna en massa pengar än man trodde. 

Kanske är vi också i en annan fas när generativ AI tar stora kliv och de mindre uppstickarna först kommer in när det är dags för tillämpningar. Men faktum kvarstår att bankerna sneglar mer på vad som händer hos de stora jättarna än inom fintech idag. 

Tänka långsiktigt

För SEBx är siktet inte bara inställt på konkreta saker som går att göra i dag utan vad man kan göra imorgon. 

– När vi byggde upp den här avdelningen för fem sex år sedan så var det för att få ett sätt att kunna accelerera disruptiv innovation. Att tänka lite mer långsiktigt – vad skulle vi hitta på om vi startade banken från början. 

För att lyckas med det är det viktigt att ligga lite vid sidan av den vanliga verksamheten enligt Nicolas Moch. 

– Det blir betydligt mer effektivt då även om man samtidigt inte får tappa nätverket och förankringen med verkligheten. Det här är ett sätt att jobba med forskning och kunna värdera det som finns därute. Jobba med saker som kan vara viktiga de närmaste tio åren. 

Och att lyfta in forskningsperspektivet i sin egen verksamhet och få kompetens inne i organisationen är viktigt för att ha greppet framåt. 

– Vi vill inte vara i händerna på konsulter och tyckare. Jag har suttit i ledningen för banken i tio år och det är viktigt att ha så mycket kompetens som möjligt. Visst måste vi hyra in kompetens för vissa saker men i slutänden är det ändå vi som ska fatta beslut, säger Nicolas Moch. 

Testar generativ AI

Även om SEBx arbetar långsiktigt så testas också teknik redan nu, inte minst inom generativ AI. Ett område där det visat sig vara mycket användbart är som stöd åt bankens jurister. 

– När kunder kommer med problem så använder vi oss av lite mindre språkmodeller som de kan använda som stöd och det effektiviserar deras arbete ganska radikalt. 

Ett annat område där man har mycket på gång är säkerhet. 

– Vi arbetar inte bara med effektivitet, skalbarhet utan även kvalitet och här handlar det om att skydda våra kunder. Jag vill inte säga för mycket men vi har en del på gång när det gäller skydd av identitet bland annat, säger Nicolas Moch. 

SEBx samarbetar också aktivt med leverantörerna – men hur får en bank i Sverige de stora techföretagens öra? 

Svaret är: genom samarbete. När det gäller forskning framåt är det ingen jättekonkurrens mellan bankerna utan SEB samarbetar ofta med internationella banker, bland andra JP Morgan och UBS. 

– Vi pratar ihop oss om vilken innovation vi vill driva och går samman tre fyra banker och då blir det lättare att prata med Google. Sedan är det min inställning att om man vill få något gjort ska man inte prata med cheferna på Google utan med dem som vill bygga lösningar – ingenjörerna och forskarna. Där har jag aldrig stött på motstånd. 

Och om man visar att man är en bank som vill driva ett spjutspetsprojekt och är beredd att ta risken och bygga en lösning – ja då brukar heller inte svaret bli nej. 

Kvantdatorer och blockkedjan

Vid sidan av AI, i synnerhet generativ AI, så har SEBx särskilt koll på hur kvantdatortekniken utvecklas och även blockkedjan. 

Även om kvantdatorer inte nått fram till sin fulla potential förrän man får dem stabila i ett par minuter så går det att göra en hel del beräkningar även med de mikrosekunder som det handlar om i dag.

– De lösningar som IBM har idag är framför allt viktigt inom fysik, kemi och medicin. Där kan man simulera molekyler på sätt som inte går i dag och där kan genombrottet vara närmare än fem år. 

Hur kvantdatorteknik kan vara relevant för en bank är inte lika glasklart ännu men det är just det som är SEBx uppgift att försöka hålla koll på. 

– När det väl skrivs en bok om det kommer det redan att vara för sent , säger Nicolas Moch, 

Även blockkedjeteknik är ett område som man tittar på – inte minst utvecklingen inom smarta kontrakt. 

– Där finns en potential att effektivisera komplexa affärer inom exempelvis fastighetsmarknaden. Mycket av det har redan provats men börjar bli mer stabilt. Vi varken tror eller inte tror på det. 

Men det finns ett problem och det är att även om det går att se en fördel i att skapa en process med blockkedjeteknik där exempelvis flera banker är inblandade så är det inte säkert att det slår igenom. 

– Om dagens system inte är tillräckligt dåligt är det svårt att få incitament att ändra det. 

Givande karriärsteg

Att gå över mer till innovation och forskning efter att ha arbetat som cio är en karriärväg som Nicolas Moch rekommenderar. 

– Det är väldigt givande att titta mer på den långsiktiga affärsutvecklingen, säger han. 

Läs också: Så ska SAS bli bättre än sina konkurrenter – ”vi har en stor digital ambition”

 

Akriv - Nyheter