IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Svenska it-proffs nöjda med jobbet – men är överlastade av arbete

Många som arbetar med it gillar sitt jobb, 80 procent säger sig vara mycket eller ganska nöjda med det, enligt en ny undersökning från fackförbundet Akavia. Men de har för mycket att göra.

42 procent av it-akademikerna uppger att de har ”alldeles för mycket” eller ”för mycket” att göra.

Mer än var fjärde, 26 procent, uppger också att de känner av stressymptom som de kopplar till sin arbetssituation – som sömnsvårigheter, hjärtklappning eller spänningshuvudvärk – dagligen eller någon gång i veckan. Ytterligare 26 procent uppger att de känner sådana stressymptom någon gång i månaden.

Samtidigt verkar gränserna för arbetstiden flyta lite. Nästan hälften, 45 procent, att de är tillgängliga på kvällar trots att det är utanför ordinarie arbetstid. 36 procent är tillgängliga när de har semester och 29 procent när de är sjuka.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia, säger i en kommentar att både arbetsgivare och arbetstagare behöver bli bättre på att följa upp arbetsbelastning, negativ stress och balans i livet.

– I den löpande avstämningen mellan chef och medarbetare bör arbetsbelastning, stress och gränssättning mellan arbete och privatliv vara centrala delar. Det måste vara tydligt vad som förväntas medarbetarna när det gäller till exempel tillgänglighet, både vid distansarbete och under semestern.

Många it-akademikera har stor frihet att bestämma över om man jobbar på distans eller på kontoret. 36 procent bestämmer detta helt fritt och 36 procent bestämmer delvis men har vissa bestämda dagar då de måste vara på kontoret. Sex procent har ingen flexibilitet alls.

– Distansarbete innebär inte per automatik välbefinnande i arbetslivet, utan det är möjligheten att själv kunna välja när, var och hur man vill arbeta som skapar nöjdhet och trivsel på jobbet, säger Patrik Nilsson.

– Arbetsgivare som främjar en positiv arbetsmiljö genom att erbjuda medarbetarna flexibilitet kan minska personalomsättningen, öka produktiviteten och samtidigt få en högre medarbetarnöjdhet.

 

Akriv - Nyheter