IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Helt AI-genererad konst kan inte få upphovsrätt enligt domstol i USA

En domstol i Washington D.C i USA har beslutat att ett konstverk som skapats helt av artificiell intelligens utan någon indata från en människa inte kan vara upphovsrättsskyddat i landet, rapporterar Reuters. Domarens beslut kommer till följd av att datorforskaren Stephen Thaler överklagat ett beslut av US Copyright Office att neka forskarens DABUS-system att få egen upphovsrätt för verk som den skapat utan mänsklig indata.

Stephen Talers advokat har sagt att hans klient inte håller med om beslutet och kommer att överklaga. Tidigare har Stephen Thaler skickat in liknande ansökningar om patent för material som DABUS tagit fram i länder som Storbritannien, Sydafrika, Australien och Saudiarabien.

Värt att nämna i sammanhanget är att US Copyright Office tidigare även nekat en person upphovsrätt för ett konstverk som skapats genom det AI-baserade bildgenereringsverktyget Midjourney. Detta trots att personen argumenterade för att AI-verktyget varit en del av den kreativa processen.

Just nu pågår också flera aktiva stämningsansökningar i USA som relaterar till att AI-baserade bildgenereringssystem ska tränats upp på upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse.

Gällande domen för DABUS skriver domaren Beryl Howell att en ny värld närmar sig för upphovsrätten i och med att AI blir ett verktyg för konstnärer och att detta kommer resultera i många komplicerade situationer. Fallet med DABUS är, enligt domare Beryl Howell, inte en av dessa eftersom mänskligt författarskap utgjort grunden för upphovsrätten i många hundra år.

Läs också: FN-studie: Generativ AI kommer inte att ta våra jobb

 

Akriv - Nyheter