IT-nyheter från

OJCO Secure IT

FN-studie: Generativ AI kommer inte att ta våra jobb

Att AI-revolutionen kommer att påverka och stöpa om arbetsmarknaden är de flesta eniga om – frågan är hur. Kommer arbetstillfällen att försvinna på bred front?

Enligt en ny studie från FN-organet International Labour Organization är svaret på den frågan nej – ”de flesta jobb och branscher är bara delvis utsatta för automatisering och är därför mer benägna att kompletteras snarare än ersättas av AI”, skriver organisationen.

Med det sagt så varnar studien ändå för att effekterna av AI kan vara ”brutala” för vissa grupper. Kontorsarbetare är den grupp som lyfts fram som den som drabbas hårdast. Det innebär att det också slår mer mot kvinnor som är överrepresenterade när det gäller kontorsjobb, rapporterar Reuters.

Andra grupper blir relativt förskonade från förändringar – exempelvis chefer och säljare. Samtidigt framhålls att beslutsfattare inte bör se studien som ”en lugnande röst, utan snarare som en uppmaning att utnyttja politiken för att ta itu med de tekniska förändringar som är över oss”.

 

Akriv - Nyheter