IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Nytt samarbete utmanar Red Hat Linux för företag

Oracle, Suse och CIQ låter meddela att man har bildat Open Enterprise Linux Association (Open ELA), ett nytt samarbete gällande öppen källkod för Linux.

Bakgrunden är att Red Hat nyligen valde att ändra sina regler för hur användare ska komma åt källkod för Red Hat Enterprise Linux (RHEL), den mest populära Linuxversionen för företagsanvändare.

Ändringarna ställer till det för RHEL-kompatibla operativsystem som Oracle Linux, Alma Linux och Rocky Linux, något som mynnat ut i det nya samarbetet.

Enligt Zdnet är det inte aktuellt att slå ihop ovannämnda operativsystem och förhoppningen är att fler aktörer ska välja att bli medlemmar av Open ELA med tiden.

 

Akriv - Nyheter