IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Zoom tränar AI med användarnas data

Zoom har nyligen uppdaterat sitt användaravtal, något som bland annat innebär att videokonferenstjänsten nu får rätt att utnyttja kundernas data för att träna sina AI-verktyg.

Enligt CNBC krävs det godkännande från kunderna för att träna på innehåll i ljud-, video- och textmeddelanden, men vill du använda dig av företagets AI-funktioner har du i praktiken inget annat val än att godkänna det nya avtalet.

Zoom lade till de nya AI-funktionerna för några månader sedan, vilket bland annat gör det möjligt att be Zoom IQ att sammanfatta vad som har hänt om du kommer in sent till ett möte.

Vidare kan du få hjälp att skriva inlägg eller mejl med en viss ton, till exempel formell, informell, humoristisk, sarkastisk eller seriös. Dessutom kan du välja om texten ska vara lång, kort eller mittemellan.

Vill du veta mer om AI-funktionerna kan du ta del av ett blogginlägg på Zooms webbplats.

 

Akriv - Nyheter