IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Goda resultat för fyradagarsvecka – pilotföretag fortsätter dra ner arbetstiden 

Företag som deltog i ett experiment med fyra dagars arbetsvecka har minskat den tid som de anställda är på jobbet ytterligare sex månader efter studiens slut. Företagen fortsätter också att se ökad produktivitet och nytta, visar nya data från pilotprogrammet. 

Den ideella organisationen 4 Day Week Global finner att företagens genomsnittliga arbetstid fortsatte att minska efter att det sex månader långa pilotprogrammet avslutades i februari.

För de företag som deltog i experimentet började den genomsnittliga fyradagarsveckan från en baslinje på 38 timmar. I slutet av försöket uppgick den genomsnittliga veckoarbetstiden till 33,85 timmar. Under de mellanliggande månaderna har den sjunkit till 32,97, en minskning med nästan en hel timme från sexmånadersmarkeringen.

– Avgörande är att denna minskning inte uppnåddes genom ökad arbetsintensitet, där människor var tvungna att öka hastigheten och klämma in fem dagars uppgifter i fyra. Istället arbetade de mer effektivt och fortsatte att förbättra den förmågan under årets gång, säger Dale Whelehan, vd för 4 Day Week Global, i en kommentar. 

Omedelbart efter att pilotprogrammet avslutats uppgav 92 procent av företagen att de planerade att fortsätta med det förkortade arbetsschemat eftersom fördelarna var så tydliga. Endast två företag som deltog i projektet sa att de ”definitivt inte” skulle fortsätta med den kortare arbetsveckan.

Bättre balans 

Enligt de uppdaterade uppgifterna var arbetstagarna fortsatt mycket positiva till förändringen under de senaste sex månaderna och fortsatte att ge förändringen 9 av 10. Självskattade mått på fysisk och psykisk hälsa har också förbättrats sedan studien inleddes 2022, och anställda rapporterar också bättre balans mellan arbete och fritid. 

Studien, som genomfördes av den ideella organisationen och flera universitet, var den största i sitt slag; den omfattade 61 företag och cirka 3 000 anställda. Inklusive en tidigare studie av företag i USA och Irland genomförde totalt 91 företag med cirka 3 500 anställda pilotprogram för att testa en kortare arbetsvecka.

Under studien minskade företagen sina veckoscheman med i genomsnitt sex timmar, från cirka 41 till 35 timmar per vecka och anställd. De företag som gick med på att lämna uppgifter om sina resultat rapporterade en intäktsökning på 8 procent under försöksperioden – och en ökning på 38 procent jämfört med samma period året innan, enligt forskarna.

– Nästan alla företag som går över till en fyradagarsvecka gör tre viktiga saker: förkortar och reformerar möten radikalt, använder teknik på ett mer genomtänkt och medvetet sätt och omformar arbetsdagen för att bygga in tydliga perioder för fokuserat arbete, möten och social tid, säger Dave Whelehan i ett e-postsvar till vår amerikanska systertidning Computerworld.

– Allt detta är saker som vi hjälper företag med i vårt pilotprogram, innan de lanserar sina försök.

Enligt Whelehan visar studier att den genomsnittliga arbetstagaren förlorar två till tre timmar varje dag på grund av dåligt strukturerade möten, dålig teknikimplementering och enkla distraktioner.

– Så fyradagarsveckan är redan här, vi kan bara inte se den eftersom den är begravd under dessa föråldrade metoder, säger han.

Medarbetare stannar

Kickstarter, den USA-baserade leverantören av crowdfunding-plattformar, lanserade sin studie om fyradagarsvecka 2021 och fann att den mest djupgående effekten märktes när det gällde att behålla medarbetare. 

– Väldigt få personer har valt att lämna företaget sedan vi införde vår fyradagarsvecka, säger Jon Leland, strategichef på Kickstarter, i en kommentar.

– Detta har dramatiskt förbättrat vår förmåga att uppfylla mål och viktiga resultat varje kvartal. Medan vi hade turen att nå 70 procent före vårt pilotprojekt, når vi nu mer än 90 procent. Det är lätt att tro att ett företag måste göra avkall på vissa ambitioner för att införa en fyradagarsvecka, men vi har bara ökat omfattningen av våra ambitioner sedan införandet.

Enligt en global undersökning som Gartner Research genomförde 2022 bland 3 600 anställda verkar en fyradagars arbetsvecka vara det mest populära alternativet bland ”nya och innovativa förmåner för att rekrytera talanger”.

Dessutom valde 63 procent av kandidaterna ”fyra dagars arbetsvecka för samma lön” som en av de fem främsta förmånerna som skulle locka dem till ett jobb (den siffran ökar till 74 procent för respondenter i USA), enligt Gartner.

– Medarbetarna ser sig nu arbeta på Kickstarter om två år i nästan dubbelt så hög grad som före vårt pilotprojekt, säger Jon Leland.

– Dessutom har medarbetarnas engagemang ökat med 50 procent. Människor är mer energiska och engagerade i sitt arbete. De använder sin extra tid till att driva kreativa projekt, ta hand om sina familjer eller vila, vilket gör att de kan komma till jobbet varje vecka med mer energi och kreativitet. 

Fortsatt skepticism

Micah Remley, vd på Robin Powered, som utvecklar mjukvara för arbetsplatshantering, säger att han ser med skepsis på 4 Day Work Weeks nya uppgifter – särskilt när det gäller teknik- och andra innovationsarbetare.

Medan uppgiftsorienterade jobb kan ha utrymme för mer effektivitet, har kunskapsarbetare inte råd att minska sina timmar och fortfarande producera i samma takt, säger han.

– Jag har följt den här forskningen en del. Om jag arbetar med kundservice och bara ska svara på ett visst antal samtal per timme, eller om jag arbetar med att skriva texter och måste skriva ett visst antal timmar i veckan, så finns det förmodligen en del dödtid där. Om jag kan göra det mer effektivt är det vad en fyradagars arbetsvecka innebär. I dessa fall blir jag av med dödtid och jag komprimerar den till fyra dagar i veckan och får lika mycket gjort. Jag är gladare som anställd och arbetsgivaren fick lika mycket gjort. Det är deras tes.

 Om en mjukvaruutvecklares arbetsvecka minskas från fem till fyra dagar kommer produktiviteten däremot att bli lidande, eftersom tiden i en innovationsroll ofta går åt till att bolla idéer med team, hävdar Micah Remley.

– Jag kodar inte aktivt ett projekt, men jag arbetar fram saker. Jag kanske inte producerade något den där torsdagseftermiddagen, men blixten slog ner torsdag kväll och på fredag morgon kunde jag skriva den där kodbiten på ett mycket välformulerat sätt. Det är därför jag säger att jag är skeptisk till att fyra dagars arbetsvecka gäller för kreativa branscher och innovationsekonomier.

 

Akriv - Nyheter