IT-nyheter från

OJCO Secure IT

USA:s företag får deadline för att offentliggöra cyberattacker 

USA:s myndighet för värdepapper US Security and Exchange Commission, SEC, har fastställt en tidsgräns för hur snabbt börsnoterade företag måste rapportera och offentliggöra ”väsentliga cybersäkerhetsincidenter” och den gränsen blir nu fyra dagar, rapporterar Engadget.

Gränsen kan dock förlängas av justitieministern om ett offentliggörande skulle leda till en ”betydande risk för den nationella säkerheten eller den allmänna säkerheten”.

– För närvarande lämnar många börsnoterade företag information om cybersäkerhet till investerare, säger SEC:s ordförande Gary Gensler i ett uttalande.

– Jag tror dock att både företag och investerare skulle gynnas om denna information lämnades på ett mer konsekvent, jämförbart och beslutsvänligt sätt.

 

Akriv - Nyheter