IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Undersökning: Svenskar vill se mer säkerhet och regleringar för AI

En ny undersökning genomförd av managementkonsulten PWC via Kantar Sifo visar att enbart en procent av svenska folket idag har fullt förtroende för AI. Av de svarande tror drygt 4 av 10 att AI kan ha både positiva och negativa effekter på samhället. Framförallt är det yngre och män som är positiva till AI medan äldre och kvinnor generellt är mer osäkra.

Enligt undersökningen har 25 procent av svenskarna i dagsläget hög eller mycket hög kännedom om AI medan 40 procent har grundläggande insikter och 7 procent vet i princip ingenting. Bland de svarande ska 65 procent hört talas om Open AI:s textgenererande AI-verktyg Chat GPT. 31 procent säger sig vara positivt inställda till att använda Chat GPT i sitt arbete.

Faktorer som svarande tycker är viktigast för att de ska använda AI-lösningar är säkerhet, pålitlighet, etik och integritet. De tre främsta områden som de svarande tycker behöver finnas för att öka förtroendet för AI är bättre och mer robust säkerhet, ökad reglering samt utbildning och kunskap.

Undersökningen genomfördes under maj 2023 och 1108 personer i åldrarna 18-80 medverkade.

Läs också: PWC satsar 10 miljarder på generativ AI

 

Akriv - Nyheter