IT-nyheter från

OJCO Secure IT

It-företag väntas öka rekryteringen nästa kvartal

En ny undersökning gjord av bemanningsföretaget Manpower Group visar att it-företagen förväntas att öka sin rekrytering under tredje kvartalet 2023. Enligt Manpower Groups senior vice president Ger Doyle har de aldrig sett en mer aggressiv anställningstrend.

Sett till hela arbetsmarknaden i USA väntas 48 procent av arbetsgivarna anställda ny personal under tredje kvartalet. Bland amerikanska it-företag är siffran högre och 55 procent planerar att anställa, vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med det senaste kvartalet. Samtidigt ska prognosen vara 5 procentenheter lägre jämfört med samma period året innan.

Manpower Groups undersökning baseras på svar från nära 39 000 anställda med arbetsuppgifter inom rekrytering i 41 olika länder. It-företagens högsta prioritet när det kommer till personal ska vara cybersäkerhet, teknisk support, kundupplevelser och fullstackutvecklare.

Läs också: Låga AI-kunskaper på svenska arbetsplatser – och nästan ingen får utbildning

 

Akriv - Nyheter