IT-nyheter från

OJCO Secure IT

MSB varnar för kritisk sårbarhet i Zyxel NAS

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varnar för att det finns en kritisk sårbarhet i Zyxel NAS.

Sårbarheten har beteckningen CVE-2023-27992 och gör det möjligt för hackare att skicka en särskild HTTP-förfrågan mot sårbara NAS-enheter. På så sätt kan de köra vissa kommandon utan autentisering mot operativsystemet.

De berörda modellerna är NAS 326, NAS 540 och NAS 542. Rekommendationen är att uppdatera mjukvaran så snart som möjligt för att vara på den säkra sidan.

Mer information finns tillgänglig på Zyxels supportsidor.

 

Akriv - Nyheter