IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Konsumentorganisationer kräver åtgärder mot generativ AI

Konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter säger nu, tillsammans med 13 andra europeiska och flera amerikanska konsumentorganisationer, att snabba åtgärder behöver göras för att säkra ett starkt konsumentskydd när det kommer till generativ AI.

Generativ AI är AI-modeller som genom stora mängder träningsdata lärt sig mönsterigenkänning som kan användas för att skapa nytt innehåll. Några av de populära modellerna just nu är Chat GPT, Midjourney, Stable Diffusion och DALL-E.

Bakgrunden till uppmaningen ska vara en ny rapport från den norska konsumentorganisationen Forbrukrådet. Rapporten varnar för att generativ AI just nu kommer risker vad gäller inbyggd diskriminering, dålig transparens, desinformation, integritetsproblem, klimatpåverkan och usla arbetsförhållanden för innehållsgranskare. I dagsläget innebär generativ AI också en större maktkoncentrering för ett fåtal amerikanska teknikjättar.

EU-parlamentet röstade nyligen fram en gemensam hållning gällande ny AI-lagstiftning som snart ska förhandlas med ministerrådet och EU-kommissionen. Denna väntas vara på plats under 2026. Sveriges Konsumenter argumenterar för att saker bör ske snabbare och har nu skickat brev till Konsumentverket, Integritetysskyddsmyndigheten och Konkurrensverket där de uppmanar myndigheterna att undersöka hur befintlig lagstiftning kan användas för att skydda konsumenter.

– Det är inte läge att vänta in ett nytt regelverk när vi ser en så snabbt växande användning och utveckling av de här tjänsterna. Redan i dag ser vi tydliga risker för konsumenter, därför behöver vi tillämpa de generella konsumentskyddsregler som redan finns och som kan appliceras på AI. För varje dag som går hamnar vi mer och mer på efterkälken, säger Sinan Akdag, sakkunnig på Sveriges Konsumenter, i ett pressmeddelande.

Läs också: Hälften av svenskarna vill använda Chat GPT på jobbet

 

Akriv - Nyheter