IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Nya superdatorn Arrhenius på väg till Linköpings universitet

Svenska forskare kan glädjas över att organisationen European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) bestämt att den nya superdatorn Arrhenius ska placeras på Linköpings universitet (LiU).

Arrhenius kommer få en beräkningskapacitet på drygt 30 petaflops, vilket gör den till en av de fem mest kraftfulla superdatorerna i Europa och bland de 20 snabbaste i världen.

– Att den nya europeiska superdatorn hamnar på LiU innebär betyder givetvis mycket för vår egen forskning men innebär också att vi på allvar tar plats på den europeiska arenan, säger Matts Karlsson, vicerektor för forskning vid Linköpings universitet i en kommentar på universitetets webbsida.

Arrhenius har fått sitt namn efter den svenska geologen och kemisten Carl Axel Arrhenius (1757-1824), en kollega till ”den svenska kemins fader” Jöns Jacob Berzelius.

 

Akriv - Nyheter