IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Hälften av svenskarna vill använda Chat GPT på jobbet

Enligt en ny Sifo-undersökning som beställts av konsultbolaget Kvadrat har 49 procent av den svenska befolkningen en positiv inställning till AI-verktyg som Chat GPT.

Det är framför allt möjligheten att förenkla arbetet och spara tid som lockar, men Chat GPT kan även vara till hjälp i kompetensutvecklingen.

– Det går snabbt nu och det gäller att hänga med. Det enklaste sättet att förstå möjligheterna med AI är genom att pröva. En AI-tjänst kommer inte att ta ditt jobb utan andra människor som använder AI, säger Isac Hellwig, vd för Kvadrats inkubator Inkubik i ett pressmeddelande.

I dagsläget är det 17 procent som använder sig av Chat GPT eller liknande verktyg i jobbet, men endast en procent använder sig av det på daglig basis.

Undersökningen visar även att det är fler män än kvinnor som använder sig av Chat GPT, dessutom är folk i storstäderna mer benägna att använda verktyget än folk på landsbygden.

 

Akriv - Nyheter