IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Open AI, Google och Anthropic öppnar sina AI-modeller för brittiska myndigheter


För forsknings- och säkerhetsändamål, enligt Storbritanniens premiärminister. 

Akriv - Nyheter