IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Forskare skapar verktyg för att avslöja Chat GPT-texter


Har tränat upp en maskininlärningsalgoritm som skulle kunna vidareutvecklas för att upptäcka andra typer av AI-användning. 

Akriv - Nyheter