IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Trots neddragningar och hybridarbete behåller Ericsson Kistakontoren

Pandemin blev på många sätt ett hårt slag mot Kista. När många företag skulle tillbaka till kontoret igen var det tydligt att den rådande trenden där och då var att skaffa mindre kontor i ett mer centralt läge. Det har också medfört att flera av branschens bolag lämnat Kista efter lång tid.

Områdets gigant Ericsson är dock kvar. Och ser inte ut att ha några planer på att lämna det område där man suttit länge och där man 2013 invigde sitt nya huvudkontor på Torshamnsgatan 21.

I dagsläget har Ericsson cirka 9000 medarbetare som har sin kontorsplats i Kista. Och trots nya kontorstrender och att en stor del av arbetet idag sköts på distans finns det inga planer på att överge Kista.

– Vi har infört en hybrid arbetsmodell efter pandemin. Redan under 2020 planerade vi för återkomsten. Vi har varit noga med att erbjuda personalen ett flexibelt sätt att jobba. Idag har vi en modell där man ska vara 50 procent på kontoret, säger hr-chefen Anna-Karin Samuelson.

När man går runt i Kista är det svårt att missa att Ericsson sitter där. De kontor bolaget har idag är fördelade på nio olika huvudbyggnader. Telekomjätten har så sent som i februari sjösatt besparingsprogram och gjort neddragningar, men besparingen på kontorslokaler har varit marginell.

– Vi är tydliga med att kontoren är viktiga för oss. Vi har en stark kultur som funnits under väldigt lång tid. Det är många som kommer till oss direkt från skolan och vi har även många som kommer från andra länder. Då är kontoret en trygghet vid onboarding, och för att lära känna varandra och inte minst lära sig av varandra. Om vi ska fortsätta vara Sveriges starkaste innovationsmotor behöver vi göra saker tillsammans, säger Anna-Karin Samuelson, som säger att man snarare jobbar med att fräscha upp lokalerna och göra dem mer lockande.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra lokaler och skapa nya typer av kontorsytor. Vi har ett antal pilotytor där vi tagit fram en ny typ av kontorsmiljö, där vi jobbar med teknik, funktion, miljö och annat för att skapa nya trevliga miljöer. Vi har även varit med att skapa Kista Innovation Park, som är öppet för allmänheten.

Men om alla inte är på plats alltid och ni ändå ska spara pengar, behöver ni ha så många hus då?

– Jag tror att det är viktigt att inte ha för bråttom. Vi anpassar oss successivt och utvärderar situationen för att se vad som fungerar bra.

Det finns inte en risk att det innebär att ni betalar för tomma hus?

– Vi är övertygade om att vi vill ha fungerande arbetsplatser. Det handlar om välmående också. Det psykosociala påverkas och vi tror inte att man mår bra av att bara jobba på distans. Och det är inte så lätt att bygga och utveckla en organisation om man inte ses. Det är många som har saknat sina kamrater och kollegor under pandemin. Jag tror inte man kan underskatta vikten av att ha en arbetsplats.

Men helt oberörda kommer inte Ericssons hus i Kista vara. Ett av de nio husen kommer nämligen överges när kontraktet går ut hösten 2023.

– För ett hus har vi valt att inte förlänga hyreskontraktet. Det är det som ligger bredvid gymmet Actic. Det ligger lite avsides från de andra husen, säger Anna-Karin Samuelson.

 

Akriv - Nyheter