IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Här är tekniken som ritar om it-landskapet redan i år

Trots svajig ekonomi kan undersökningen State of the CIO för 2023 berätta att en överväldigande majoritet – 91 procent – av alla it-chefer räknar med oförändrad eller ökad budget detta år. Och pengarna kommer att investeras i dataanalys, artificiell intelligens och olika sätt att förbättra kundupplevelsen. Företagen letar efter nya intäktskällor för att de ska kunna modernisera gamla it-miljöer.

It-säkerhet och riskhantering står också högt på listan detta år. De nämns bland de fem viktigaste it-investeringarna av 40 procent av de tillfrågade it-cheferna.

Samtidigt håller utvecklarna på att förkovra sig i moln, blockkedja och maskininlärning. Enligt Jody Bailey, teknisk direktör på Stack Overflow, är detta de mest sökta områdena bland utvecklare som vill hänga med i efterfrågad teknik.

– Tekniska frågor som gäller blockkedjan har ökat med över 80 procent varje år sedan 2010, frågor om molnet med över 50 procent och frågor om maskininlärning med nära 50 procent, säger Bailey:

– Vi ser en uppgång i frågor om språk som Python och Javascript, som driver interaktiv teknik, som maskininlärning, och som glänser i molnmiljöer.

Alla de här teknikerna kan komma att skaka om affärsvärlden. Eller gör det redan. Tekniska omvälvningar beror ofta på att existerande tekniker kombineras – i stället för att det kommer något helt nytt. Det säger Sanjay Macwan, it-chef på Vonage. Han ser flera aktuella tekniker som smälter samman och skapar nya vinster.

– Konvergensen av snabbt framväxande 5g, molnteknik i kombination med kantdatorsystem samt AI innebär kommer inom kort att leda till omvälvningar i många branscher, säger Macwan.

Här kan du läsa om teknikerna som kommer att skaka om under detta år.

AI hotar datasekretess och it-säkerhet

Omfattande användning av ai leder till krav på riktlinjer och skydd, särskilt inom utbildning, där det finns stort intresse och unga människor berörs.

Stanfords Artificial Intelligence Index uppger att USA är främst i världen i AI-investeringar:

”För 2022 var de 47,4 miljarderna dollar som investerades i USA grovt räknat 3,5 gånger mer än det som investerades i närmast följande landet, Kina (13,4 miljarder dollar). I och med att AI-teknik börjar bli allmänt förekommande har denna utbildning anammats på grundskole- och läroverksnivå.”

– Intresset för artificiell intelligens har exploderat tillsammans med dess popularitet, och det kommer att fortsätta under 2023, säger Tim Pritchett, ansvarig för utvecklingsarbete på Matrix Integration:

– Frågor om datasekretess när det gäller minderåriga och trovärdigheten hos information som har genererats av ai har redan börjat komma i förgrunden för de tekniska diskussionerna om AI.

Jeetu Patel, verkställande vice vd och ansvarig för säkerhet och samarbete på Cisco Systems nämner att annat bekymmersamt område: AI kommer att skapa nya sofistikerade säkerhetshot under året.

– AI kommer att driva fram mer avancerade bedrägerier, som identitetsstöld och övertygande deepfakes, säger Patel:

– Trots att ai kan ha oerhörda positiva effekter är det viktigare än någonsin tidigare att industrin säkrar ansvarsfulla och etiska användningsfall, att riktlinjer efterföljs och att, när det är lämpligt, att restriktioner får företräde.

Men även om AI kommer att hålla säkerhetsproffsen sysselsätta säger Sanjay Macwan från Vonage att AI, i viss utsträckning, också kan bli en del av lösningen.

– Det gläder mig att se hur användning av AI-stödd automatisering används i arbetsflöden och processer i företag, säger Macwan.

– Ta till exempel chattbottar av typ ”fråga it-avdelningen” och ”fråga säkerhetsavdelningen”. De kan ge svar och hjälpa medarbetare att klara många av sina rutinmässiga it- och säkerhetsärenden enkelt och korrekt.

Generativ AI gräver fram värdefull information

Utvecklingen inom AI, särskilt generativ AI i stil med Chat GPT, kommer också att skaka om företagen i ett strategiskt viktigt avseende: hur man får störst nytta av sina data.

John Goodson, teknisk direktör för CCC Intelligent Solutions, tycker att de områden är särskilt lovande där man kan utvinna insikter från stora datamängder där det tidigare krävts en massa manuella insatser.

– Grundläggande ai-tekniker som Chat GPT och andra generativa AI-verktyg, Sagemaker, Azure AI och andra, kommer att bli grundläggande för att ge innovatörer möjlighet att snabbt ta itu med svåra problem för att skaka om vertikala marknadsprocesser, säger Goodson:

– Många av de här verktygen kräver inte mycket inkörningstid för att kunna köras med hög effekt. Där data inte är strukturerade eller är svåra att få grepp om så kommer mer sofistikerade AI-angreppssätt att dominera även i framtiden, vilket kommer att leda till omvälvningar.

Rahul Subramaniam, vd för Cloudfix, tror att helt nya produktkategorier kommer att växa fram från stora språkmodeller, skapade av företag som Open AI, Google och AWS. Det kan hjälpa företag att knyta upp dolda värden från de stora högarna med ostrukturerade data som de har.

– Företagen har länge velat utvinna insikter från alla data de har, säger Subramaniam:

– Utmaningen ligger i att kunna ta till sig dessa enorma datamängder och att sammanfatta det hela till något åtgärdbart eller användbart. Fram till helt nyligen var detta nästan omöjligt. Stora språkmodeller har gjort det mycket enklare att lösa detta.

Chattbottar tar hand om kundupplevelsen

Chattbottar framställs ofta som ett effektivt sätt att ta hand om interna frågor och hjälpa externa kunder. Men för många kunder lever de fortfarande inte upp till förväntningarna. Evan Huston, högste digitalchef på Saatva, säger att det i år lär komma välbehövliga förbättringar på den fronten.

– AI-baserade chattbottar har nått en ny nivå och de kommer att röra om marknaden, säger Huston.

– Chatt är en av de första lösningarna för AI-språkmodeller, men vi kommer att få se hur det sprids vidare till applikationer för innehåll och marknadsföring. Sökmotoroptimering är fortfarande till stor del baserat på analys av nyckelord, gjord av människor med intelligenta verktyg. Sedan skriver människorna innehåll som innehåller dessa nyckelord. AI kommer att utvecklas så att den processen kan automatiseras. I slutet av 2023 kommer det att finnas nya applikationer av AI-språkmodeller förutom chatt, vilket kommer att förändra hur vi ser på innehåll på nätet.

Rahul Subramaniam på Cloudfix räknar också med en vändning på det fältet. Även han pekar på stora språkmodeller, som kommer att driva fram förbättringar inom flera av de slags data som företag samlar på sig.

– Fram till nu har produkterna varit begränsade till domänspecifik kunskap och språk. Att få svar på frågor har krävt att man bygger speciella verktyg för specifika användare och frågor, säger Subramaniam:

– Jag förutser att chattbottar kommer att använda de här nya modellerna för att besvara frågor som behöver svar från ekonomisystem, kundvårdssystem, supportplattformar och diverse andra interna lösningar. Det skulle eliminera behovet av handbyggda semantiska modeller eller att man explicit talar om varifrån data ska hämtas och hur de ska kombineras med andra data. Det blir ett mer effektivt sätt att ge svar, både till kunder och anställda.

Blockkedjor blir användbara i företag

Ekonomiprodukter baserade på blockkedjor är ett annat område som kan skaka om i den närmaste framtiden. Det säger Evgeny Fil, teknisk direktör på EOS Data Analytics.

– Det finns många saker i det traditionella ekonomiska systemet som gör det krångligt för slutanvändarna, säger Fil:

– Sådant som centralisering, en enda central felpunkt, omständliga procedurer för kundkännedom och mot penningtvätt, höga avgifter och friktion är allvarliga brister i det nedärvda ekonomiska systemet. Blockkedjebaserad teknik ger utrymme för decentraliserade ekonomiska tjänster – som tillgång till likviditet – och allt som gäller kundkännedom och penningtvätt sköts på ett ögonblick på blockkedjan, och med lägre avgifter.

Och enligt undersökningen State of the CIO räknar it-ledare med att blockkedjeexperter kommer att förbli en bristvara. liksom expertis inom andra efterfrågade områden som cybersäkerhet och datavetenskap med analys.

”Blockkedja på telekommarknaden globalt kommer 2030 att vara uppe i 16,48 miljarder dollar med en årlig tillväxt på 62,8 procent 2020–2030”, enligt en rapport från Pragma Market Research:

”Det som driver marknaden är växande säkerhetsproblem, hög efterfrågan på skydd mot bedrägerier, realisering av 5g och det växande antalet blockkedjekonsortier.

Digital teknik förändrar hälsovården

Som en bestående följd av covidpandemin är hälsovårdstekniken nu mogen för revolution, särskilt i avlägsna eller på andra sätt eftersatta områden. Det säger Luca Jaboellis, kunddirektör på 1Path. Digital omställning av hälsovården öppnar möjligheter för bättre, snabbare och mer personlig vård.

– Telemedicin och hälsovårdstjänster på distans har lett till en revolution i hur patienterna kontaktar vården, säger Jaboellis:

– Med telekonferenser och distansövervakning kan läkare och kliniker ge effektiv vård när det behövs. Och sjukhusen förlitar sig allt mer på framväxande tekniker. Från elektroniska system för patientjournaler till handhållna plattor för varje anställd så gäller det att ligga före och vara ledande i denna nya era.

Enligt World Economic Forum ledde pandemin till att investeringarna i hälsovårdsbranschen nästan fördubblades till 57 miljarder dollar 2021, främst inom distanshälsovård och mental hälsa.

”It-företag blir mer och mer inriktade på hälsovård, medan nystartade digitala hälsoföretag växer snabbt”, skriver organisationen:

”Dessutom ägnas allt mer uppmärksamhet åt data – bättre aggregering och analys möjliggör mer välgrundade slutsatser och potentiellt också förutsägelser och sjukdomsmodellering. Samtidigt används AI som stöd för områden som diagnos, kliniskt beslutsfattande, övervakning, behandling och arbetsflöden. AI-stödd medicinsk bildbehandling används redan, och många läkemedelsföretag forskar i AI-stödd utveckling av läkemedel.

Hållbar it prioriteras

Hållbarhet har högsta prioritet för it-ledare, liksom för deras kollegor och kunder under 2023. Det är ett område där ledande organisationer uppfinner nya sätt att tjäna pengar på att tjäna alla:

”Investeringar i hållbar teknik har dessutom potential att skapa ökad motståndskraft i verksamheten och bättre ekonomiska resultat, samtidigt som det öppnar nya områden för tillväxt”, står det i en rapport från Gartner om strategiska it-trender för 2023.

– Den största omvälvningen i branschen i år är troligen inte it, säger Peter Zornio, teknisk direktör på Emerson:

– Många av våra kunder har kommit fram till att motiveringen för hållbarhet är avgörande för att ha en genomförbar väg framåt, på samma sätt som med den digitala omställningen för några år sedan. I brytningen mellan hur vi alltid har gjort och den it-drivna visionen av morgondagen kommer denna nya arkitektur att skapa gränslös automatisering som demokratiserar data så att företag kan optimera sina resultat inom affärer och hållbarhet.

Keith Fritz, ansvarig för lösningsarkitektur på Questek, nämner i synnerhet förbättringar i lagringen av förnybar energi som en potentiell kommande omstörtare i år.

– Det finns några aktörer som nästan är framme vid en omskakande batteriteknik, säger Fritz:

– De är inte riktigt där ännu, men 2023 kan bli det år då vi får se ett enormt språng framåt i batteristorlek och kapacitet, och det kan få följder i alla möjliga branscher.

Sakernas internet mognar och konvergerar

Under de senaste åren har vi fått en uppsjö av IoT-applikationer, säger Preethi Janardhanan, produktchef på Rapid Finance. Och sakernas internet (internet of things, IoT) är ett område som utvecklas i och med att det mognar och kombineras med annan teknik.

– Vi kan se hur sakernas internet påverkar i många branscher, säger Janardhanan.

– Detaljhandeln använder sakernas internet allt mer för att göra shoppingupplevelsen smidigare samt mer effektiv och automatiserad. Sakernas internet gör att de som ansvarar för försörjningskedjan kan få en god övergripande bild av processen och tiderna. Och i och med att säkerhet och förebyggande av bedrägerier blir allt viktigare så kan IoT-utrustning hjälpa banker och fintech-bolag att identifiera kunden med högre exakthet och tillförlitlighet.

Den pågående ekonomiska avmattningen har fått undersökningsfirman IoT Analytics att sänka sina förutsägelser för tillväxt på den marknaden med 5 procent, men räknar ändå med att företagens utgifter för IoT kommer att växa med 19 procent under 2023. Företaget har också kunnat konstatera att projekt för sakernas internet tycks vara mer motståndskraftiga vid uppsägningar:

”Många IoT-projekt kan få en skjuts av tillflödet av mycket skickliga mjukvaruutvecklare som har råkat ut för uppsägningarna inom nystartade företag och it. Den långsiktiga tillväxtpotentialen för IoT på företag är motståndskraftig och förväntas nå 484 miljarder dollar under 2027.”

 

Akriv - Nyheter