IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Fem heta it-satsningar i budgeten – och två iskalla

Konjunkturen ser inte så bra ut. Men det är fortfarande it som är drivande för affärerna och många it-chefer storsatsar under 2023. Och på samma gång slutar de att finansiera teknik som inte längre bidrar till företagets strategi eller tillväxt.

Det är ingen överdrift att säga att it-chefer överallt fortsätter att investera i artificiell intelligens i någon form. Uppgradering av molninfrastrukturen är nödvändig om stora AI-satsningar ska kunna genomföras snabbt. Så det är ett område där det investeras i år.

Femtiotvå procent av de tillfrågade organisationerna tänker öka eller bibehålla sina it-utgifter i år. Detta enligt Enterprise Strategy Group. Det omfattar satsningar på att höja cybersäkerheten (35 procent), förbättring av kundservice (32 procent) och förbättring av dataanalys med tanke på affärsanalys i realtid och kundförståelse (30 procent).

Siffrorna är högre i Foundrys 2023 State of CIO survey. Enligt den räknar 91 procent av it-cheferna att deras it-budgetar antingen kommer att öka eller vara oförändrade under 2023. It-cheferna räknar med ökat fokus på cybersäkerhet (70 procent), dataanalys (55 procent), datasekretess (55 procent), AI/maskininlärning (55 procent) och kundupplevelse (53 procent).

Här tar vi en titt på fem it-investeringar som är heta – och två som har kallnat.

Hett: AI och VR/AR

Eftersom digital omställning pågår för fullt, och alla vill vara innovativa, så är det ingen överraskning att intresset för virtuell verklighet (virtual reality, VR), förstärkt verklighet (augmented reality, AR) och artificiell intelligens (AI) fortsätter att växa. Ett exempel är New York-Presbyterian Hospital, ett nätverk av sjukhus med ungefär 2 600 sängplatser. Där pågår över 150 projekt inom AI och VR/AR under detta år i alla specialistområden.

Bland annat används AR och VR för att avbilda patienters ryggrader som modeller, så att kirurgerna kan granska dem innan de opererar. Det berättar Peter Fleischut, vice vd och ansvarig för it och omställning.

Vid sidan av kirurgi satsar sjukhuset på robotar för transporter och leverans av läkemedel. Robotar används på apoteken för automatisering av sådana processer som att plocka fram tabletter och salvor, lägga dem i förpackningar, försegla dem och transportera dem till avdelningarna.

Sjukhuset använder automatiska tekniker med syntetiska röster och AI som dialogrobotar i sina kontaktcenter. Det gör också ”betydande investeringar i Salesforce” för att förstå sina kunder bättre, berättar Fleischut.

I förlossningsvården har sjukhuset köpt en plattform som använder AI för övervakning av väntande mödrar. Det informerar läkare om eventuella problem med fostret så att läkaren kan ingripa tidigare.

Andra organisationer är lika mycket på när det gäller fortsatta investeringar i AI:

– Jag skulle begå tjänstefel om jag inte sa AI, AI, AI…som troligen kommer att växa snabbare än någon kan tänka sig, säger Chris Nardecchia, it-chef på Rockwell Automation.

Han säger att företaget bygger in AI på varje nivå i den teknikstack som det säljer till sina kunder.

– Vi driver fabriker och vi hjälper företag att driva dem och optimera dem, säger Nardecchia.

Ai används för att optimera allt, från bättre genomströmning till högre kvalitet, förebyggande underhåll, produktivitet och kostnadsoptimering.

– Det handlar om drifttid och indata. Och det är brist på arbetskraft i de branscherna, så inriktningen är på mer automatisering och mer AI.

Detta gäller även för hans egen it-grupp, berättar Nardecchia. Den använder AI för automatisk översyn av kundkontrakten.

Tandvårdsföretaget Smiledirectclub har satsat på AI och maskininlärning för att bidra till omställning av verksamheten och kundupplevelsen. Det säger it-chefen Justin Skinner. Ett av it-avdelningens första stora projekt är att bygga in AI i företagets plattform Smilemaker. Syftet är att ge kunderna en lärande upplevelse som visar vad Smiledirectclub kan göra för dem. ”Den här tekniken kommer att hjälpa våra kunder att komma igång kvickare och dessutom att hjälpa oss att nå fler människor.”

Ai ger också kunderna möjlighet att snabbskanna sina munnar i 3d med mobiltelefonen. De kan då få se ett möjligt nytt leende på ett par minuter, säger Skinner.

Företaget kommer också att fördela mer investeringar till AI ”som en outsourcingmodell” för att frigöra humankapital, säger Skinner. På så sätt kan ”våra anställda fokusera på kreativa sätt att komma framåt på sina respektive områden. Vi behöver minska investeringarna i projekt som kräver inblandning av transaktionspersonal.

Dagens it-chefer eller tekniska chefer måste börja tänka som ägare av verksamheten om de ska bli framgångsrika, säger Skinner. Tanken är att ”frigöra så mycket som möjligt av våra medarbetares tid som möjligt så att kan bli mer strategiska, kundinriktade och värdedrivna”.

Hett: Zero trust och andra säkerhetssatsningar

Under 2022 flyttade College of Southern Nevada sitt datacenter till molnet för att kunna införa tekniken cloud access security broker (CASB) för att säkra all mejltrafik för studenterna och begränsa missbruk av identiteter.

Eftersom universitetslärare, annan personal och studenter allt mer hämtar information från det egna it-systemet och i molnet har it-avdelningen fått ett nätverk utan gränser. Därför inför it-avdelningen en nätverksarkitektur baserad på nolltillit. Det säger it-chefen Mugunth Vaithylingam.

– Det ger mer sammanhang till vårt säkerhetsskikt och gör att vi kan ge tillgång till exakt det som våra användare behöver – och inget mer – när de behöver det, säger Vaithylingam.

– Dessa förändringar i nätverket, säkerheten och molnet gör att vi kan omfördela resurser och lägga ner mindre tid på vårt eget it-center och mer på molnet.

New York-Presbyterian kommer också att gå över till nolltillit i år. Sjukhusen kommer att inrätta ett säkerhetscenter för övervakning av nätverket 24/7, säger Peter Fleischut.

Kallt: Infrastruktur i huset

Liksom under 2022 är det många it-ansvariga som minskar investeringarna i datacenter och it ”i huset”.

– Vi kommer att fortsätta att minska våra investeringar i vårt datacenter i våra egna lokaler, säger Raju Seetharaman, vice vd med ansvar för it på livförsäkringsbolaget Legal & General America (LGA):

– Vi har flyttat våra arbetslaster till molnet samtidigt som vi skapar nya digitala verksamhetsmöjligheter direkt i molnet.

Men samtidigt säger Seetharaman att det inte är all gammal teknik som är kall. LGA tar vara på äldre system som bidrar till fortsatt tillväxt:

– Vi investerar i modernisering och migrering av våra äldre system för att vi ska kunna dra fördel av tjänsterna i molnet, säger han:

– Det bör klara vår affärsstrategi för de kommande fem åren eller mer.

Infrastruktur i huset kommer att bli iskallt – med undantag för datalagring, säger Chris Nardecchia. En del datalagring kommer troligen att vara kvar i egna it-center, medan allt mer flyttas till det publika molnet, tror han.

Mugunth Vaithylingam säger att College of Southern Nevada kommer att stänga sitt datacenter i huset – ett av de största i Nevada – och planerar att flytta alla laster och all infrastruktur till Microsoft Azure.

Hett: Data och molninfrastruktur

New York-Presbyterians satsning på att minska krångel för patienter och leverantörer innebär på kort sikt ökade investeringar i multimodala data, säger Peter Fleischut.

Ett exempel är att sjukhuset vill kunna titta på data i bildbehandling och patologi för att personalen ska kunna ställa diagnos på patienter snabbare och bättre. Detta förutsätter investeringar i molninfrastruktur för lagring och beräkningar för att dataexperter ska kunna behandla data, förstå dem och kunna översätta dem ”till nytta på sängkanten”, enligt Fleischut.

Data är också mycket betydelsefulla i försäkringsvärlden. LGA fortsätter att investera rejält i säkra, skalbara och högpresterande data för att främja innovation och omvandling i verksamheten, säger Raju Seetharaman:

– Vi jobbar på att göra om oss och se oss som ett dataföretag. Vi vill hitta nyare sätt att dra fördel av data för att få affärerna att växa.

Hett: Low code / no code

För de flesta företag är tiden det tar att få ut produktuppdateringar på marknaden en nyckel till framgång. Ju snabbare, desto bättre, säger Seetharaman.

– Low code och no code är lösningar som ger våra team förmåga att ta fram ändringar snabbt, säger han.

Till exempel är prissättning och återförsäkring två viktiga områden där livförsäkringsbolag kan erbjuda kunderna produkter som differentierar dem på marknaden, förklarar Seetharaman:

– På LGA har vi varit bra på att ständigt förbättra vår marknadsledtid genom flera olika tekniska lösningar. Ett fokusområde har varit den kapacitet för low code / no code som vi har byggt in i vår digitala plattform.

LGA kommer även fortsättningsvis att investera i system för low code / no code för att kunna leverera förändringar utan att behöva koda för hand och lägga ner tid på driftsättning.

Och det är inte bara i applikationsutveckling som dessa verktyg gör skillnad. Företag utforskar nya sätt att tillämpa lågkodad datavetenskap för att förlösa insikter om hur processer ska kunna förbättras, säger Matt Mead, teknisk direktör på it-moderniseringsfirman SPR:

– AI och maskininlärning kommer att användas för att få företag ännu mer effektiva. Även om det fortfarande är i startfasen så kommer användningen för specifika användningsfall att vara det som skiljer it-ledarna från eftersläntrarna, säger han.

Kallt: Gammaldags telefoni

Äldre telefonisystem och personsökare i New York-Presbyterian har ”dekonstruerats, avbudgeterats och tagits bort från infrastrukturen”, berättar Peter Fleischut. I stället har sjukhuset köpt in mellan 20 000 och 25 000 mobiltelefoner till de anställda.

Det australiska upplevelseturismföretaget Journey Beyond gjorde nyligen om sitt kontaktcenter som del i omarbetning av kundupplevelsen. Madhumita Mazumdar, chef för information och kommunikation, bytte ut sex olika telefonisystem, och därtill kontaktcentret, och bytte ut det mot en molnbaserad integrerad kommunikationsplattform, Ringcentral.

– De olika kommunikationslösningarna klarade inte av att ge en samlad 360-graders bild av kunderna. Det gjorde det svårt att garantera en konsekvent och oslagbar kundupplevelse i alla våra 13 turistföretag, säger Mazumdar.

Det finns tecken på att marknaden för röstsamtal tappar fart. IDC räknar med 5,1 procents minskning över året på fast rösttelefoni under 2023. Men trots det kommer de globala utgifterna för all slags telekom – fast telefoni, mobil, röstsamtal och data – att öka med 2,3 procent under 2023.

Kommunikationer för företag såg en långsam men dock tillväxt på 1,6 procent under 2022 enligt Gartner. Det förväntas inte fortsätta.

”Den magra tillväxten på 1,6 procent under 2022 på marknaden för integrerade kommunikationer döljer den stora omställningen på telefonimarknaden – från leverans i egna lokaler, där det blir en minskning på 7,6 procent, till molnbaserad leverans, där det blir tillväxt på 12,9 procent”, skrev firman i en nyligen publicerad rapport om globala it-utgifter fjärde kvartalet 2022.

– Över hela kommunikationsmarknaden förväntar vi oss att se en minskning i äldre lösningar, som fasta rösttjänster på företag, egna telefonisystem i lokalerna och äldre kontaktcenterlösningar, säger Megan Fernandez, analysdirektör på Gartner:

– Egna telefonisystem i huset kommer att få den största minskningen av investeringar eftersom företagen kommer att välja att skjuta upp uppgraderingar och utbyten.

Marknaden för äldre, fasta rösttjänster förväntas minska med 4,3 procent i kumulerad årlig tillväxttakt (CAGR) under 2026, påpekar Fernandez. Dessutom lär det inte bli någon ändring på lång sikt, tillägger hon. Många företag kommer att gå över till molnbaserade lösningar för kommunikationen när de väl bestämmer sig för att göra något.

Hett: It-kompetens

Rekrytering av it-kompetens har hög prioritet även i år. 41 procent av it-ledarna planerar att öka rekryteringen enligt State of the CIO för 2023. Nyanställningar väntas i jobb inom cybersäkerhet (39 procent), applikationsutveckling (30 procent) och datavetenskap / analys (30 procent) under de kommande sex till tolv månaderna, enligt rapporten.Peter Fleischut säger att han kommer att anställa mer it-personal i år, särskilt datavetare, it-arkitekter och proffs inom it-säkerhet och riskhantering.

It-kompetens är hett även för Rockwell Automation, säger Chris Nardecchia. Han kommer att rekrytera experter på användarupplevelse och kvalitetssäkring, men också datatekniker, AI-experter och analytiker.

Företagen inser allt mer att de måste investera i kompetensutveckling för att kunna dra fördel av nya tekniker, säger Matt Mead på SPR. De kommer också att investera i ledarskap på avdelningschefsnivå för att driva på satsningen på nya affärsmöjligheter, fortsätter han:

– Oavsett om det är it-säkerhet, datavetenskap eller molnet så hänger det på din personals kompetens, så omskolning och uppskolning kommer att ta fart.

 

Akriv - Nyheter