IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Bank-cio får miljonböter efter it-haveri

Under en mardrömsvecka 2018 var brittiska banken TSB:s system i kaos. Problemen som drabbade 1,9 miljoner kunder gjorde att folk inte kunde se sina konton, en del fick se pengar försvinna, andra kunde se andra kunders konton och det gick inte att göra betalningar.

Orsaken var en misslyckad migrering när TSB flyttade kunderna från den tidigare ägarens bankplattform till den nya ägarens plattform.

I december förra året meddelade brittiska bankmyndigheter att TBS får böta över 600 miljoner kronor för brister i både riskhantering och governance. Detta ska läggas till bankens egna förluster för haveriet som vid tiden beräknades till över 2 miljarder kronor.

Nu står det klart att även den ansvarige it-chefen, dåvarande cio:n Carlos Abarca, får betala böter på drygt en miljon kronor. Det rapporterar The Register. 

It-chefen ”underlät att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att TSB på ett adekvat sätt styrde och övervakade sitt outsouringupplägg i samband med sitt program för it-migrering 2018”, enligt brittiska riksbankens Prudential Regulation Authority, PRA.

– Högre chefer har en viktig roll att spela när det gäller att se till att företagen hanterar och övervakar outsourcing på ett effektivt sätt. I det här fallet har PRA bötfällt Abarca eftersom hans hantering av en viktig outsourcingrelation inte uppfyllde de krav som vi förväntar oss, säger PRA-chefen Sam Woods i ett uttalande.

 

Akriv - Nyheter