IT-nyheter från

OJCO Secure IT

EU ska utreda potentiella säkerhetsrisker med teknik

EU-kommissionen låter via ett pressmeddelande informera att en bedömning av tio teknikområden ska göras för att se om de utgör en säkerhetsrisk mot unionens 27 medlemsländer.

Fokus kommer framför allt att ligga på riskerna med avancerade chipp, artificiell intelligens (AI), kvantdatorer och bioteknik, fyra områden där det skett en snabb utveckling på sistone.

Det finns en oro för att ovannämnda teknik kan användas mot både civila och militära mål i Europa. Dessutom finns en risk att den utnyttjas för att bryta mot mänskliga rättigheter eller inskränka yttrandefriheten.

Enligt nyhetsbyrån Reuters kan följden bli att EU inför nya handelsrestriktioner mot länder som Kina, något som USA, Storbritannien, Australien och Japan redan gjort.

 

Akriv - Nyheter