IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Användning av ansiktsigenkänning snabbutreds av regeringen

Vid en pressträff i dag aviserade regeringen och Sverigedemokraterna ett antal åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten. Det handlade i första hand om att utöka kameraövervakningen ute i samhället.

– Polisen har efterfrågat mer kameror och nu får man det, säger Martin Melin, L.

I samband med det ser man också över ytterligare åtgärder som man nu ska utreda i snabbspår inne i regeringskansliet. Bland annat handlar det om att polisen ska kunna använda sig av automatisk avläsning av registreringsskyltar och också kunna lagra informationen.

Men också ansiktsigenkänning för att exempelvis kunna identifiera gängmedlemmar finns med bland det som nu ska snabbutredas säger Katja Nyberg, SD.

– Det handlar om att använda sig av AI-teknik och i denna del handlar uppdraget om att se vilket utrymme som finns enligt bland annat EU-rätten för att kunna utöka användandet av ansiktsigenkänning, säger hon. 

 

Akriv - Nyheter