IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Nu granskas riskerna med digitalisering på jobbet

Arbetsmiljöverkets granskning av hur digitaliseringen påverkar olika arbetsplatser och hur det hanteras är en del av en EU-gemensam insats.

Insatsen pågår under några veckor framöver och 2 000 arbetsplatser inom branscher som reklam, finans, försäkring, förlag, dataprogrammering och vuxenutbildning ska inspekteras enligt myndigheten.

Kunskapen om hur digitala arbetssätt som distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete, påverkar oss i längden är ännu så länge liten men det finns risker enligt Malin Cato som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

– Hos anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Därför behöver det bli en naturlig del av de risker som undersöks, bedöms och åtgärdas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger hon.

– Arbetsgivare ska använda det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att minimera dagens, men även morgondagens arbetsmiljörisker som kan uppstå med nya sätt att organisera, leda och fördela arbetet.

Bland annat ska arbetsgivare ha rutiner för att undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker och nära 11 000 arbetsgivare inom branscher där digitala arbetssätt är vanligt har fått brev från Arbetsmiljöverket med information om hur de kan förebygga risker i verksamheten på ett systematiskt sätt.

Några rekommendationer till arbetsgivarna är att öppna upp för en dialog kring hur de digitala systemen påverkar arbetet, att öka sin egen kunskap om hur man förebygger stress, skapar en social gemenskap och hur it-systemen fungerar, att sätta tydliga och rimliga gränser för arbetet och att låta behoven styra införandet av nya arbetsmetoder och system.

 

Akriv - Nyheter

Välkommen till OJCO Secure ITs Workinar den 19 oktober 10.00 avseende Microsoft Azure och dess potential inom säkerhet, innovation och skalbarhet

Workinaret sker på plats eller via länk. På plats finns representanter ifrån OJCO samt distributör Ingram Micro för vidare dialog för de som så önskar.

Agenda för dagen

  • Trender vad gäller Azure och dess potential.
  • Datacenter och primärt dem svenska – Var lagras min data?
  • Kostnadseffektivisering – Kan jag spara tid och pengar eller är Azure en dyr historia?
  • Förtroende och säkerhet – Väsentliga områden vad gäller tjänster i molnet.
  • Azure – Ett modeord eller produkt med faktisk substans. Vi kikar närmare på följande, Azure Virtual Desktop, Defender for Cloud och Azure Sentinel – Säkerhetsinformation och händelsehantering.
  • Klassisk Q&A och nästa steg för er.

Det finns två sätt att ta del av föreläsningen

  • På plats Scandic Hotell Nord Helsingborg med start 10.00 där det vid start bjuds på kaffe och fralla samt lunch 12.15 efter Workinar.
  • På distans via länk med start 10.30.

Alla som deltar får möjlighet till en gratis "OJCO EyeSight" rapport som visar allmän tillgänglig information för att upptäcka och avslöja säkerhetsbrister i er domän.