IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Allt fler utvecklare använder Rust

Den senaste upplagan av den årliga användarundersökningen State of Rust för 2022 visar på att programmeringsspråket Rust fortsätter att öka i popularitet och nu har fler användare än någonsin. Över 90 procent av de svarande i undersökningen identifierar sig som Rust-användare, varav 47 procent använder språket dagligen. Detta är en ökning med 4 procent jämför med 2021.

Enligt undersökningens resultat kan 30 procent av Rust-användare skriva enklare program i språket medan 27 procent kan skriva kod som är produktionsredo. 42 procent anser att de är produktiva när de använder Rust. Användare säger att de valt att använda Rust dels för att det uppfattas vara lättare att skriva buggfri mjukvara i det samt att det presterar på ett visst sätt och kommer med vissa säkerhetsgarantier.

Bland tidigare Rust-användare som deltog i undersökningen, och som utgör en minoritet av de svarande, säger 30 procent att språkets svårighetsgrad var huvudorsaken till att de slutade studera det medan 47 procent säger att de slutade använda språket på grund av faktorer utanför deras kontroll.

Av samtliga svarande säger 38 procent att de oroar sig för att Rust håller på att bli för komplext medan 26 procent säger att de oroar sig för att utvecklare bakom Rust inte får tillräckligt med stöd. 34 procent säger sig inte vara oroade alls över Rusts framtid.

State of Rust-användarundersökningen genomfördes i december 2022 och hade 9433 svarande. Detta var sjätte året i rad som undersökningen genomfördes.

Läs också: AI gör om Cobol till Java när IBM moderniserar stordatorerna

 

Akriv - Nyheter