IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Vart fjärde jobb hotas av AI enligt ny rapport

I takt med att den artificiella intelligensen (AI) tar stora steg framåt är det allt fler människor runt om i världen som börjar oroa sig för att bli av med jobbet.

Rädslan är inte obefogad och enligt en ny rapport med titeln Artificial intelligence and jobs kan uppemot 27 procent av jobben inom OECD-området komma att ersättas av AI inom en snar framtid.

Inom finanssektorn och byggbranschen säger en majoritet av arbetsgivarna (64 respektive 71 procent) att de anställda behöver vidareutbildning för att anpassa sig till den nya verkligheten.

OECD omfattar i dagsläget de flesta länder i Europa, Nord- och Sydamerika, samt Australien, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea och Israel.

Läs mer: Hälften av svenskarna vill använda Chat GPT på jobbet

 

Akriv - Nyheter