IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Nu rullas GPT-4 ut till fler användare

I mars lanserades GPT-4, en rejäl uppgradering av språkmodellen som används i Chat GPT och andra chattbotar.

Hittills har tillgången till GPT-4 varit begränsad till ett fåtal användare, men nu låter Open AI meddela att den nya språkmodellen ska rullas ut till samtliga betalande api-kunder under de kommande veckorna.

Jämfört med den föregående versionen (3.5) är GPT-4 bland annat bättre på att sammanfatta texter och hjälpa programmerare med koden.

Open AI låter även meddela att bildskaparverktyget Dall-E 2 kommer rullas ut till fler användare under sommaren.

Läs mer: AI-experter vill pausa utvecklingen av stora AI-system

 

Akriv - Nyheter