IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Generativ AI kan få den globala ekonomin att växa med 4,4 biljoner dollar per år

Enligt en ny analys av konsultföretaget McKinsey så kan generativ AI lägga till så mycket som 2,6 till 4,4 biljoner dollar årligen till den globala ekonomin. Något som skulle kunna liknas med att nytt land med ungefär samma BNP som Storbriannien dök upp varje år.

Framförallt förväntas kundtjänst, marknadsföring, försäljning, mjukvaruprogrammering och forskning och utveckling stå för 75 procent av värdet som generativ AI kan tillföra.

McKinsey baserar sin analys på granskningar av 850 yrken och 2100 detaljerade arbetsuppgifter i 47 olika länder som ska representera 80 procent av den globala arbetskraften.

Enligt McKinsey har dagens generativa AI och andra tekniker potentialen att automatisera arbetsuppgifter som tar mellan 60 till 70 procents av arbetares tid idag. Hälften av dagens arbetsuppgifter skulle kunna automatiseras mellan 2030 och 2060 med en mittpunkt vid 2045, vilket är omkring ett årtioende tidigare jämfört med tidigare beräkningar.

McKinsey tror att detta kommer innebära att varje arbetare kommer kunna vara betydligt mer produktiv. Samtidigt kommer investeringar behöva göras för att stötta arbetare när de byter arbetsuppgifter eller arbeten.

 

Akriv - Nyheter

Välkommen till OJCO Secure ITs Workinar den 19 oktober 10.00 avseende Microsoft Azure och dess potential inom säkerhet, innovation och skalbarhet

Workinaret sker på plats eller via länk. På plats finns representanter ifrån OJCO samt distributör Ingram Micro för vidare dialog för de som så önskar.

Agenda för dagen

  • Trender vad gäller Azure och dess potential.
  • Datacenter och primärt dem svenska – Var lagras min data?
  • Kostnadseffektivisering – Kan jag spara tid och pengar eller är Azure en dyr historia?
  • Förtroende och säkerhet – Väsentliga områden vad gäller tjänster i molnet.
  • Azure – Ett modeord eller produkt med faktisk substans. Vi kikar närmare på följande, Azure Virtual Desktop, Defender for Cloud och Azure Sentinel – Säkerhetsinformation och händelsehantering.
  • Klassisk Q&A och nästa steg för er.

Det finns två sätt att ta del av föreläsningen

  • På plats Scandic Hotell Nord Helsingborg med start 10.00 där det vid start bjuds på kaffe och fralla samt lunch 12.15 efter Workinar.
  • På distans via länk med start 10.30.

Alla som deltar får möjlighet till en gratis "OJCO EyeSight" rapport som visar allmän tillgänglig information för att upptäcka och avslöja säkerhetsbrister i er domän.