IT-nyheter från

OJCO Secure IT

Brittiskt universitet hämtar datakraft i Dalarna

University of York har en ambition att nå ett nettoutsläpp på noll. Som ett led i det arbetet har man valt att förlägga en stor del av sina avancerade databeräkningar till Ecodatacenters anläggning i Falun.

Den typen av beräkningar kräver stora mängder energi och enligt Ecodatacenter släpper ett genomsnittligt datacenter i Storbritannien ut ungefär 50 gånger mer koldioxid än deras egen anläggning i Falun.

– Med tanke på universitetets starka engagemang för nettonoll, och det faktum att vi kommer att bedriva avancerad klimatforskning i den här anläggningen, var det oerhört glädjande att hitta en partner som både är så fokuserad på miljömässig hållbarhet, och som har förmågan och mognaden att leverera, säger Richard Fuller, som är biträdande direktör vid University of York i ett pressmeddelande.

– När University of York var på besök i Falun och vi visade hur vi bygger, hur vi ser på datacentrets plats i samhället och den cirkulära ekonomin, hittade vi en gemensam agenda i hur vi kan accelerera den gröna omställningen i digitaliseringen. Samarbetet har redan startat och vi ser redan hur fler universitet är intresserade av att sänka sina utsläpp med databeräkningar, säger Dan Andersson vd på Ecodatacenter.

Det var i samband med att universitetet började jobba med nästa version av sin anläggning för high performance computing, HPC, som de såg behovet av att hitta ett datacenter som uppfyllde klimatkraven. Utöver att göra sina beräkningar i Falun ska University of York och Ecodatacenter även jobba tillsammans för att öka kunskapen om hållbarhet inom HPC.

– Hållbar it för forskning är en viktig princip för University of York och för att uppnå detta måste vi titta på alla aspekter av den tjänst som vi tillhandahåller våra användare. Utöver optimering av prestanda för både hårdvara och programvara, behöver vi särskilt titta på miljöpåverkan av vårt arbete och se vad vi själva kan göra för att påskynda en positiv förändring genom att göra vår superdator till en del av Green HPC-rörelsen, säger Dr Emma Barnes, som ansvarar för it-forskningen vid University of York.

 

Akriv - Nyheter