OJCO hjälper dig till en trygg & stabil utvecklande verksamhet i våra drifts- hallar. Som kund hos oss gör du det du är bäst på och vi gör det vi är bäst på!

Säkra ditt företag från katastrofer med OJCOs backup & replikeringstjänster.
Ett förebyggande säkerhetsarbete är en investering, inte en kostnad!

Nyttja OJCOs kommunikations-lösningar och på så vis öka försprånget gentemot era konkurrenter på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt!

OJCO supporterar idag företag i 11 olika länder över distans.
En förebyggande, tidsbesparande lösning som få bör vara utan!Om vi inte hade lagt vår IT i molnet (som är placerat i OJCO-Hosting) vet jag inte hur detta skulle ha slutat. Nu kunde vi vara igång med verksamheten redan innan branden var släckt. Vi är oerhört tacksamma för att vi gjort detta. Alla företag borde göra samma sak.–Koncernchef Jonas Jung, Salinity Holding AB

Med hjälp av OJCO hade företaget skapat en total backup av sin IT och via molntjänsterna Microsoft DPM Server och Microsoft Hyper-V kunde företaget lägga viktiga system och dokument i molnet. –Microsoft nyhetsblogg

70 % av alla företag som förlorar en stor mängd data går i konkurs.–DTI