Nyheter från OJCO

Vi säkrar era IT-miljöer

jul 14, 2020

Vi certifierar ditt företag och säkrar era IT-miljöer. Vet dina medarbetare hur de hanterar misstänksamma mejl? Vilka applikationer som de får ladda ner och inte? Har ni rutiner för att se vem som är behörig till era IT-system? Är ert nätverk skyddat? Har ni en säker IT-miljö? Detta är frågor som är ytterst viktiga att tänka på. Framförallt är det viktigt för dina medarbetare att förstå vikten av dessa olika punkter. OJCO IT hjälper er att utbilda er personal i informationssäkerhet för att minska att den mänskliga faktorn påverkar er IT. Genom utbildning får era medarbetare och leverantörer den kunskap, attityd och förståelse som krävs för att minska risken för att göra misstag. Vi hjälper er inom sex verksamhetsområden och vi säkrar era IT-miljöer. 

 Hör av er till OJCO IT idag så bokar vi in ett datum för certifiering. Läs mer om områdena vi hjälper er i här: Säkra era IT-miljöer.