Välj en sida

Nyheter från OJCO

Vi är stolta och hedrade

feb 25, 2021

OJCO IT har i en artikel nämnts som ett av Sveriges bästa företag när det gäller IT-säkerhet. De företag som valts ut i artikeln är företag som på olika sätt innoverar inom IT-säkerhetsbranschen.

Företagen väljs utifrån dessa kriterier:

 • Innovation
  • Innovativa idéer
  • Innovativ väg till marknaden
  • Innovativ produkt
 • Tillväxt
  • Exceptionell tillväxt
  • Exceptionell tillväxtstrategi
 • Management
 • Samhällseffekt 

Vi är mycket stolta och hedrade över att vi har valts ut!

Läs hela artikeln här: Threat Technology