Hybridmoln och migrering

Processerna att migrera data och IT-resurser från fysisk hårdvara till moln, samt upprätthållandet av all lagring det medföljer kan vara onödigt tidskrävande och kostnadsineffektivt. Outsourca därför dessa till OJCO Secure IT – er pålitliga leverantör avseende IT-säkerhet.

Hybridmoln – Er kombination av privat och publik molnlösning

För att uppnå optimal avkastning avseende molninvesteringen är det väsentligt att kontinuerligt granska verksamhetens befintliga lösning

Privata moln

Privata moln är en inkapslad digital infrastruktur vars avgränsning sker inom verksamhetens interna nätverk och inte exponeras mot det publika internet.

Publika moln

Publika moln är ett spektrum av externa IT-tjänster, vilka drivs och underhålls av tredjepartsleverantörer, såsom Microsoft Entra ID (Azure AD). Fördelarna med publika moln är många och innefattar ett brett utbud av valmöjligheter gällande anpassade lösningar och resurser för att gå verksamheters behov till mötes

Hybrida moln

Hybrida moln är en sofistikerad molnstruktur som bygger på integration mellan privata och publika moln. Denna molnmodell är särskilt relevant för verksamheter vars behov eller krav är att behålla vissa data on-premise, men samtidigt vill nyttja fördelarna av publika moln för diverse arbetsflöden.

Sammanfattningsvis, möjliggör hybridmoln inte bara kostnadsbesparingar och optimering av IT-resurser, utan även anpassningar efter varierande dataflöden, datorkraft, efterlevnadskrav och bredare säkerhetsimplementeringar.

On-Premise Active Directory (AD) kan beskrivas som ett lokalt kontorsregister för användare, enheter och dess digitala resurser, medan Entra ID är en molnbaserad identitets- och åtkomsthanteringsplattform vars syfte är säker inloggning och åtkomstkontroll till applikationer och tjänster vart helst ifrån.

Med OJCO Secure IT som IT-säkerhetsleverantör förses ni med gedigen erfarenhet avseende konfiguration, migrering och balansering av dessa molnmodeller.

Migrering – On-Premises Active Directory till Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Entra ID)

Migrering från på-platslösning till molnlösning innebär en flytt av bland annat användarprofiler, behörigheter och inloggningsinformation. En flytt öppnar dörrarna för flexibilitet, enklare administration och kostnadseffektivisering. Dessutom underlättas säkerhetsarbetet och dess funktioner, under förutsättningarna av korrekt säkerhetskonfigurationer, vilket verksamheten tillgodoses med OJCO Secure IT som IT-säkerhetsleverantör.

Har ni funderingar kring hybridmoln och migrering?

Hör av er till oss via formuläret nedan så återkommer rätt person med aktuell information till er!

Välkommen till OJCO Secure ITs Workinar den 19 oktober 10.00 avseende Microsoft Azure och dess potential inom säkerhet, innovation och skalbarhet

Workinaret sker på plats eller via länk. På plats finns representanter ifrån OJCO samt distributör Ingram Micro för vidare dialog för de som så önskar.

Agenda för dagen

  • Trender vad gäller Azure och dess potential.
  • Datacenter och primärt dem svenska – Var lagras min data?
  • Kostnadseffektivisering – Kan jag spara tid och pengar eller är Azure en dyr historia?
  • Förtroende och säkerhet – Väsentliga områden vad gäller tjänster i molnet.
  • Azure – Ett modeord eller produkt med faktisk substans. Vi kikar närmare på följande, Azure Virtual Desktop, Defender for Cloud och Azure Sentinel – Säkerhetsinformation och händelsehantering.
  • Klassisk Q&A och nästa steg för er.

Det finns två sätt att ta del av föreläsningen

  • På plats Scandic Hotell Nord Helsingborg med start 10.00 där det vid start bjuds på kaffe och fralla samt lunch 12.15 efter Workinar.
  • På distans via länk med start 10.30.

Alla som deltar får möjlighet till en gratis "OJCO EyeSight" rapport som visar allmän tillgänglig information för att upptäcka och avslöja säkerhetsbrister i er domän.