Välj en sida

SL och Trafikförvaltningen tar ett nytag kring ett antal system som ska hantera trafikinformation till resenärerna. Uppdraget har gått till teknikkonsulten Afry och dess samarbetspartner Formpipe. Det nya avtalet löper över fyra år med option på ytterligare två plus två år, och omfattar support och underhåll av sagda system hos Trafikförvaltningen.

Uppdraget påbörjas nu under februari och innebär dels att se till att SL:s system är robusta och fungerar väl, dels att bidra i utvecklingsarbetet och hålla beredskap.

– Trafikinformationen är helt avgörande för så många människor, varje dag. SL har höga ambitioner när det gäller service till våra resenärer och trafikentreprenörer i Stockholm. Jag ser fram emot ett nära samarbete med Afry för att driva och utveckla det enkla och hållbara transportsättet vi alla önskar, och jag ser tydliga synergieffekter i att samla den leveransen till en leverantör, säger Björn Ehlert, gruppchef för it-avdelningen på Region Stockholm Trafikförvaltningen i ett pressmeddelande.

Trafikinformationen berättar om det aktuella läget i trafiken, och består av kartdata, tidtabeller, körtider, men också störningsinformation och annan information till resenärerna.

Informationen ska hanteras på webb, i appar, ute i skyltar vid hållplatser och stationer och i en rad stödsystem. Afry och Formpipe ska även utveckla systemen.

– Kollektivtrafiken är en viktig del i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Med hög kvalitet och god service kan fler välja kollektiva färdmedel och undvika bilresor. Vi är givetvis väldigt glada över att få bidra i det arbetet, säger Jens Andersson, säljchef för Offentlig IT på Afry X.

 

Läs mer