Välj en sida

Vad är ett datacenter?

okt 22, 2021

Det finns många delar inom IT-världen som man ska hålla reda på och lära sig. I detta inlägg förklarar vi vad ett datacenter är och vad det är bra för.  

Om man slår upp ordet datacenter får man förklaringen “lokal eller utrymme för ett stort antal datorer (servrar). Ett datacenter har sådant som behövs för driften, till exempel anordningar för avbrottsfri elektrisk kraft, anslutningar till internet, automatisk backup, skydd mot dataintrång samt kylning och brandsäkerhet.” (IT-ord)

Detta är en bra förklaring, men vi ska gå lite djupare in på vad det faktiskt betyder med de olika delarna. Ett datacenter är en fysisk plats som innehåller serverrack med servrar, switchar, brandväggar, routers, kablar och mycket annat som behövs för att det ska rulla på som det ska. Ett datacenter skall också ha bra temperaturreglage, det vill säga att centrat inte får bli för varmt och skall helst hålla en temperatur på mellan 16-19 grader. Det bör också ha batteribackup, även kallat UPS, om strömmen skulle gå så finns det backup så att centrat fortfarande rullar. Det är även bra om datacentrat har ett skalskydd, så att obehöriga inte kan komma in utifrån.  

Men det viktigaste av allt är att ett datacenter innehåller en otroligt stor mängd data. Ett datacenter lagrar stora mängder data som i många fall är ovärderlig data som inte får gå förlorad och som skyddas i datacentrat. Ett datacenter skall helst finnas på annan ort än där du har din verksamhet.  

I stora drag är alltså ett datacenter en lokal där servrar förvaras som lagrar otroliga mängder data.