Vi säkrar din IT-miljö idag! 

Certifiera och utbilda ditt företag i informationssäkerhet hos OJCO IT 

Idag blir det vanligare och vanligare att verksamheter utsätts för intrång, hot och cyberbrott som kan skada IT-system och gör att viktig data går förlorad. I dagens digitala samhälle är det ett måste att ha kunskap om och skydd mot de vanligaste cyberhoten för att kunna ha en säker IT-miljö. Många som jobbar dagligen med data har inte kunskap om hur det ska handskas med på ett tryggt och säkert sätt. Det kan handla om allt ifrån svaga lösenord till vem som har behörighet till vad. OJCO IT arbetar med att skapa trygga och säkra IT-miljöer för sina kunder. Därför erbjuder vi certifiering inom informationssäkerhet till din verksamhet för att kunna förebygga och utbilda din personal. 

OJCO IT är ett certifierat företag genom Stöldskyddsföreningen (SSF) och skyddar kunders data utifrån de grundkrav som SSF cybercertifiering ställer på cybersäkerhet. Genom Svensk Brand- och Säkerhets certifiering (SBSC) i informationssäkerhet har vi möjlighet att certifiera er verksamhet. Certifieringen visar att er verksamhet har kontroll över er IT-säkerhet och att ni tar informationssäkerhet på allvar. Vi kan hjälpa er inom sex nedanstående huvudområden:  

 

Utbilda OJCO

Datorer och mobila enheter 

Hur säkert uppkopplade är era företagsdatorer, mobiltelefoner och surfplattor? Idag är de flesta datorer, mobiltelefoner och surfplattor uppkopplade mot internet för att på olika sätt lösa ert företagsbehovFör att inte riskera intrång i ert nätverk och potentiellt förlorad information krävs det att flera åtgärder genomförs för att skydda verksamheten. Exempel på sådana åtgärder kan vara användningen av starka lösenord och kryptering.  

Vi har lösningar för att skydda er verksamhet: 

  • Lösenordshanterare för säker lösenordshantering.
  • Kryptering av alla era enheter såsom datorer, mobiltelefoner, surfplattor etc. 
  • Säkerhetskopiering av er data till vårt moln. Det gäller även för tjänster som Office 365, klientdatorer och lokala servrar. 
  • Skydd mot skadlig kod på datorer, mobiltelefoner och molntjänster. 

Programvaror och applikationer 

Att ladda ner en app är väl inte så farligt? Har du funderat på vad som händer om applikationen skadar dina IT-system eller släpper igenom skadlig kod? Ett steg mot att skydda er är att bara ladda ner programvaror och appar från kända källor. Skadlig kod utnyttjad ofta kända sårbarheter i operativsystem och programvaror, så uppdatera dem kontinuerligt!  Vi kan hjälpa er genom att:  

  • Installera gemensamma applikationer central på ett virtuellt skrivbord
  • Ha automatiska säkerhetskopieringar av era datorer, servrar och molntjänster. 
  • Använda central hantering och reglering av policys för datorer 
  • Ha central hantering av säkerhetsuppdateringar för både telefoner och surfplattor

Nätverk 

Vad skulle hända om obehöriga kom åt era företagsuppgifter via ert nätverk? För att skydda era företagsuppgifter är säkra brandväggar och starka lösenord viktigtInformationen bör även vara krypterad om den skulle hamna i fel händer. 

Genom marknadsledande brandväggar och nätverkslösningar har vi lösningen för er. Vi kan underhålla och hantera system för både stora och små företag. Allt för att försvåra cyberintrång! 

Externa IT-tjänster 

Använder sig ditt företag av utomstående leverantörer som hjälper er med molntjänster eller drift och underhåll av servrar? Utomstående leverantörer kan få stor insyn i ert informationsflöde. Ni behöver därför ett juridiskt avtal som reglerar hur tjänsten används och var er information lagras. 

Vi kan hjälpa er att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal och IT-policys.  

Behörighet 

Vilka rutiner har ditt företag för vilka som är behöriga till dina IT-system? Beroende på ert företagsbehov kan ni avgöra vilken behörighet till vilka IT-system era medarbetare får tillgång till. Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för vem som har behörighet till vad. 

Vi rekommenderar att alltid använda tvåstegsautentisering och att ha central hantering av behörigheter i Windows AD och Office 365. 

Utbilda personalen – mer kunskap ger färre misstag 

Det är den mänskliga faktorn står för de flesta IT-relaterade incidenter.  För att uppnå en grundläggande säkerhet är det viktigt att utbilda sin personal. Genom utbildning får era medarbetare och leverantörer den kunskap, attityd och förståelse som krävs för att minska risken för att göra misstag. Det gäller för verksamheter att hålla sina medarbetare uppdaterade och utbildade för att kunna förbättra IT-säkerheten.  

Visa att du och din verksamhet tar IT-säkerhet på allvar och certifiera er hos OJCO ITVi rekommenderar att era medarbetare utbildas via SSF certifiering. Vi erbjuder egna workshops och kurser för utbildning för att uppnå säkra IT-miljöer i ert företag. 

Vill ni utbilda ert företag i IT-säkerhet? Hör av er idag så bokar vi in ett datum för certifiering av er verksamhet. Säkra er data hos OJCO IT!

SECURITY CHECKUP

Varje uppkoppling utgör en säkerhetsrisk för cyberintrång eller förlust av känslig data om man inte har full koll på alla företagets enheter och vad de gör online. Gör en enkel riskanalys hos oss!

IT-SÄKERHET

Skydda din data. På OJCO använder vi sedan länge Next Generation Threat Preventions säkerhetsprodukter. Då vet vi att din data är säker

BACKUP & REPLIKERING

Förlorad data är det största hotet mot din verksamhet. På OJCO är vi experter på backup och replikering av företagsdata sedan 1999. Vår erfarenhet. Din trygghet!

SÄKERHETSPAKET

Idag borde alla oroa sig för cyberhot, därför har OJCO IT sammanställt anpassade säkerhetspaket för olika nätverksbehov, allt från marknadsledande leverantörer.

SERVICE

OJCO erbjuder smarta och serverbaserade system. Vår dedikerade personal erbjuder IT-tjänster och support dygnet runt, året runt. Med OJCO är din IT i trygga händer.