Välj en sida

Biden-administrationen planerar att ytterligare begränsa exporten av halvledare som används för AI till Kina i oktober. Också exporten av verktyg för chipptillverkning begränsas.

Läs mer  

Generated by Feedzy