Välj en sida

”Om leverantörer belönas för att de till exempel levererar bättre och snabbare, då skapas incitament för dem att arbeta mer med kvalitet”, säger Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi och expert på offentliga upphandlingar.

 

Läs mer